No 1. līdz 19. oktobrim darba devēji, kas nodarbina cilvēkus vecumā virs 50 gadiem, var pieteikties atbalsta pasākumiem vecāko darbinieku darbaspēju saglabāšanai un nepieciešamo prasmju pilnveidei. Dalībai pasākumā var pieteikties gan komersanti, gan valsts vai pašvaldību institūcijas.

Pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt personas vecumā no 50 gadiem, ja tās atbilst vismaz vienam no kritērijiem:

  • personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem), vai personai konstatēta saslimšana ar arodslimību, vai, veicot darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu, ir konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes, kas iepriekš obligātajā veselības pārbaudē netika konstatētas;
  • personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni vai arī personai ir augstākā izglītība, bet tā ir nodarbināta mazkvalificētos darbos;
  • personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros;
  • persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80 procentiem no valstī noteiktās minimālās algas.

Projekta ietvaros pie Darba devēja sākotnēji tiks veikts darba vides, darba vietas un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, kura rezultātā katram uzņēmumam vai iestādei tiks izstrādāts novecošanās pārvaldības plāns. Savukārt darba devēja iesaistītie nodarbinātie projekta ietvaros, saskaņā ar individuālo izvērtējumu, varēs saņemt karjeras konsultācijas, informālo izglītību, atbalsta, veselības uzlabošanas un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, kā arī darba vietu pielāgošanu, kuru saskaņā ar ergoterapeita norādījumiem veic darba devējs, par to saņemot dotāciju. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst plānam, bet ne vairāk kā 711 eiro vienas darba vietas pielāgošanai, tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

Lai pieteikties dalībai pasākumā, līdz 19.oktobrim darba devējam nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu ar tam pievienotu prasīto informāciju (apliecinājumu par katru nodarbināto projektā) un iesniegt pieteikumu elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, vai nosūtot pa pastu uz NVA adresi (K.Valdemāra ielā 38, k-1, Rīga LV-1010) ar norādi “Pieteikums pasākumam “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums””.

Pieteikuma paraugi un vairāk informācijas: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=622.

Ja rodas kādas neskaidrības, laipni aicināti sazināties ar ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” darbiniekiem, kontaktinformācija pieejama http://www.nva.gov.lv/docs/31_5bb1cc3816a473.96475472.pdf

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?