Otrdien, 25. septembrī Rēzeknes pilsētas domē valdīja īpaša rosība un gaisotne. Tur bija sanākuši Rēzeknes pilsētas aktīvākie jaunieši, domes deputāti un ARPC jaunatnes lietu nodaļas speciāliste un darbinieki, lai piedalītos līdzdalības diskusijā “Kafija ar politiķiem”.

“Kafija ar politiķiem” Rēzeknē ir kļuvusi par tradīciju, jau astoto gadu pēc kārtas jaunieši ar politiķiem diskutē, analizē, izvērtē un gūst jaunas zināšanas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Tā ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu) savstarpējo dialogu, lai neformālā gaisotnē pārrunātu abām pusēm aktuālus jautājumus, veicinātu savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu. Šogad šis pasākums notika līdz šim neierastā veidā – tika izmantota ”Open Space metode”. Tā ir metode kurā iesaistās pilnīgi visi dalībnieki un īsā laikā rada reālus risinājumus aktuāliem un kompleksiem problēmjautājumiem vai situācijām. Open Space ir vienkāršs, ātrs un spēcīgs instruments attīstībai. Open Space  rezultātā tiek iegūti pārsteidzoši rezultāti un būtiski pieaug iesaistīto dalībnieku motivācija sadarbībai. Tas ir dabisks komunikācijas process, kurā dalībnieki uzņemas atbildību par jautājumiem, kas viņiem ir patiešām svarīgi. Open Space ir platforma jautājumu vai situāciju risināšanai, kurus ir izvirzījuši paši dalībnieki (nevis vadība) un par kuriem viņi ir gatavi uzņemties atbildību.

Uz “Kafiju ar politiķiem” Rēzeknes pilsētas domē  bija sapulcējušies 58 jaunieši, domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs, Rēzeknes pilsētas domes deputāti Olga Strode, Jānis Krišāns, Igors Lucijanovs, Juris Guntis Vjakse, kā arī ARPC “Zeimuļs” vadītāja Jevgenija Kušča, jaunatnes lietu nodaļas speciāliste Eleonora Ivanova, ARPC “Zeimuļs” jaunatnes lietu nodaļas darbiniece Ilze Ontužāne un ARPC izglītības metodiķe Dana Pavļukeviča.

Pasākuma pirmais posms sācies ar reāliem izaicinājumiem – jaunieši bija sagatavojuši savus priekšlikumus politiķiem, kas aptvēra visdažādākās jomas. Tādā veidā neformālās diskusijas laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt informāciju un uzdot jautājumus, kurus citā diskusiju veidā nebūtu iespējams. Otrais posms sācies ar risinājumu meklējumu – secinājumiem, idejām, rekomendācijām, ierosinājumiem, tūlītējās rīcības pasākumu plāniem, kas ko darīs, lai uzlabotu radušos situāciju. Liels akcents diskusiju laikā tika likts uz brīvprātīgo darbu, pašiniciatīvu, iesaistīšanos savas pilsētas dzīvē, kas ļauj jauniešiem iegūt pieredzi, jaunas zināšanas, prasmes, iemācīties kaut ko jaunu. “Kafija ar politiķiem” nav tikai neformāls pasākums – tā ir iespēja jauniešiem iesaistīties, būt aktīviem, pasākums ir nopietns solis sadarbībai, attīstībai, tas veicina jauniešos piederību savai pilsētai – Rēzeknei, Latvijai.

Tēmas, kuras jauniešiem ir visaktuālākās: skolās notiek tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, kuru profesijas nav aktuālas jauniešiem, nav pieejams kvalitatīvs karjeru konsultantu pakalpojums, nav iespējas iepazīt karjeras izaugsmes iespējas; pasākumi tiek veidoti, bet par tiem nav informētas skolas un skolēni – skolās paziņojumi ir jāliek jauniešiem redzamā vietā; iebrauktuvju stāvoklis pie daudzdzīvokļu mājām; Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas kopmītņu uzlabošana; starpskolu sporta turnīri vidusskolēniem.

Pasākuma noslēgumā pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs aicināja jauniešus aktīvāk iesaistīties šāda veida pasākumos, nebaidīties paust savu viedokli un piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.

Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka jauniešu priekšlikumi tiek uzklausīti un arī realizēti, jo, lai “ledus sāk kustēties”, ir jārunā par to, jo, tikai apsēžoties pie kopēja galda, var izprast otras puses vajadzības un vēlmes. Ja kaut viens priekšlikums, kas izskanēja “Kafijā ar politiķiem”, tiks īstenots – tas būs šīs diskusijas rezultāts un arī garantija tam, ka jaunieši ticēs efektīvai līdzdalībai Rēzeknes pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos. Iegūtie un apkopotie rezultāti jau ir izrunāti Jauniešu domes sapulcē, kura notika 26. septembrī – dienu pēc pasākuma, līdz ar to viņi nekavējoties tiek iesaistīti reālā darbībā – risinājumu īstenošanā – un pirmos rezultātus viņi prezentēs janvāra pasākumā “Brunch ar lēmumu pieņēmējiem”.

Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?