RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātei 25 gadu jubileja – absolventu salidojums