Rēzeknes pilsētas pašvaldība izsludina atklāto projektu konkursu ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (ESF  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr. 8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”).

Projekta iesniedzējs: jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, vai jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.  kursam, kuri pakļauti kādā no šādām PMP riska grupām:

  • ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem (neattaisnoti mācību kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem, vardarbība u.c.;
  • sociālās vides un veselības riskiem (speciālās vajadzības, ilgstoša slimošana, grūtniecība/ mazi bērni, laulība/attiecības, atkarība, slimi vecāki/ tuvinieki u.c.);
  • ekonomiskiem riskiem (apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi mājās, kas traucē mācībām u.c.);
  • ar ģimeni saistītiem riskiem (vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku atkarība, konflikti/ vardarbība ģimenē, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste u.c.).

Projekta finansējums: 4600 eiro.

Projekta īstenošanas termiņš: 3-18 mēneši.

Projekta pieteikuma iesniegšana līdz 2018. gada 14. decembrim.

Projekta pieteikuma iesniegšana pa pastu vai personīgi Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” Jaunatnes lietu nodaļā, telpā 2.8, Krasta iela 31, Rēzekne, LV 4601 (ar norādi PumPuRs jauniešu projektu konkurss) vai e-parakstītu pieteikumu sūtīt uz e-pastu arpc@rezekne.lv.

Konkursa nolikums.

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā.

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā.

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Rēzeknes tehnikumā.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?