Pirmo reizi projektā “Aging in Comfort” tika organizēta projekta stratēģiskās vadības grupas tikšanās (project steering group meeting). Tā notika 2018. gada 19. oktobrī Rēzeknes pilsētas domē, kur tikās projektā iesaistīto pašvaldību vadības līmeņa pārstāvji, arī projekta partneru koordinatori.

Projekta partneru vadošajiem pārstāvjiem tika ziņots par projekta “Aging in Comfort” ieviešanas gaitu, nākamajiem posmiem, finansējuma apguvi, projekta publicitātes prasībām. Tika diskutēts par jautājumiem, kas saistās ar automašīnu iepirkumiem, kā arī par vienotā automašīnu dizaina koncepciju. Pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvji arī vienojās par juridiski pareizu pakalpojuma nosaukumu, kurš tiks attīstīts projekta laikā – mobilā aprūpe mājās.

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti mājas aprūpē, ko nodrošinās mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 10. maijs – 2019. gada 9. novembris

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

 

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?