Saskaņā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 2018. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 61-16917 „Par granta projektu konkursa „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultātiem” tika apstiprināts Valsts robežsardzes koledžas projekts AM/GPK-07/2018 “Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšana, attīstot dienesta kinoloģiju”. 3. augustā starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Valsts robežsardzes koledžu tika noslēgts granta līgums Nr. LV-81 par minētā projekta finansēšanu un īstenošanu. Projekta kopējais finansējums – 24 501,31 erio, ko piešķīra Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Minētā projekta realizācija tika uzsākta šī gada septembrī un pašlaik jau tuvojas noslēguma termiņam – 7. decembrim.

Projekta mērķis ir Gruzijas Republikas (turpmāk – GR) Robežpolicijas stiprināšana un attīstīšana, atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim, apmācot GR Robežpolicijas kinologus un instruktorus, izstrādājot normatīvo bāzi un papildinot dienesta suņu genofondu, turpmākās dienesta suņu selekcijas veiksmīgai realizācijai.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tika ieplānotas vairākas aktivitātes:

  • Valsts robežsardzes koledžas piecu kinoloģijas jomas ekspertu divi braucieni uz Gruziju apmācību semināra realizēšanai. Apmācību rezultātā apmācīti 12 kinologi un 10 instruktori, kuri turpinās novitātes ieviest GR Robežpolicijas kinologu un dienesta suņu apmācības sistēmā.
  • Divu dienesta suņu iegāde Čehijā, kā arī nepieciešamā inventāra suņu uzturēšanai iegāde.
  • Četru stacionāro suņu sprostu iegāde un uzstādīšana GR Robežpolicijas struktūrvienībās.

Šī gada septembrī un oktobrī tika organizēti un realizēti teorētiski praktiskie semināri GR Robežpolicijas kinologiem un instruktoriem. Seminārus vadīja Valsts robežsardzes koledžas kinologi: U.Barkāns, A.Ozers, A.Kangurs, G.Apīnis un J.Garkuls.

Šobrīd projekta partneri – GR Robežpolicija, organizē iepirkumus, lai Čehijā iegādātos dienesta suņus. Jauni dienesta suņi papildinās GR Robežpolicijas dienesta suņu genofondu tieši ar Austrumeiropas tipa Vācu aitu suņiem, tā tiks iegūti kvalitatīvi kucēni.

Projekta ietvaros GR Robežpolicija iegādāsies četrus stacionāros sprostus un tos izvietos GR Robežpolicijas struktūrvienībās uz Azerbaidžānas, Armēnijas un Turcijas robežas.

Informāciju sagatavoja Biruta Rupaine, VRK Kinoloģijas dienesta speciāliste

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?