Piektdien, 23. novembrī Rēzeknes pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu atcelt ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, līdz ar ko tiks atmaksāti no iedzīvotājiem iekasētie līdzekļi par audzēkņu ēdināšanu 43009,55 eiro apmērā no Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes budžeta līdzekļiem, lai arī pašvaldība uzskata, ka likumdošanā, kas regulē šo sfēru, vēl joprojām eksistē pretrunīgas normas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards 2017. gada 26. septembrī izdeva rīkojumu ,,Par Rēzeknes pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmuma Nr. 1872 ˮPar ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanuˮ (protokols Nr. 103, 13. punkts) 1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 7. punkta darbības apturēšanuˮ, norādot, ka Rēzeknes pilsētas domes lēmums bijis nelikumīgs.

Izvērtējot rīkojuma saturu un būtību, Rēzeknes pilsētas dome konstatēja vairākas normatīvo aktu pretrunas, līdz ar ko  lieta tika nodota uz izskatīšanu Satversmes tiesā, kas 2018. gada 15. novembrī pieņēma spriedumu, atzīstot ka Rēzeknes pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmums ir bijis nelikumīgs.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs vēl joprojām uzskata, ka Ministru kabineta noteikumos jau sākotnēji nav bijis skaidrs formulējums, kas noveda pie haotiskas reakcijas daudzas pašvaldībās, taču arī šajā Satversmes tiesas lēmumā var saskatīt pozitīvus aspektus. “Pašvaldība pozitīvi uztver lēmumu par naudas atmaksāšanu bērnu vecākiem, jo līdzekļi paliks pašu rēzekniešu rokās,” uzsver A.Bartaševičs.

Rēzeknes pilsētas, kā arī citu pašvaldību viedokli, atbalstīja Latvijas pašvaldību savienība (LPS), norādot, ka attiecībā uz speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm no likuma “Par pašvaldībām” un Izglītības likuma izriet vienīgi pašvaldības pienākums nodrošināt ēdināšanu, t. i., radīt visus priekšnoteikumus tam, lai izglītojamiem izglītības iestādē būtu iespējas paēst un uzņemt vecumam un attīstībai nepieciešamo uzturu, nevis finansēt ēdināšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. LPS norāda, ka četras pašvaldības ēdināšanu finansējot pilnā apmērā tiem izglītojamiem, kuri apgūst mācību programmas speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai speciālās pirmsskolas izglītības grupās, savukārt 22 pašvaldībās ar saistošajiem noteikumiem esot noteiktas tās izglītojamo kategorijas, kurām piešķirami atvieglojumi vai pabalsti, bet piecas pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem noteikušas maksu par ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Vienlaikus ar maksas noteikšanu saistošajos noteikumos esot noteikti arī atvieglojumi un pabalsti. Atsevišķos gadījumos pašvaldības noteikušas, ka izglītojamiem ir brīvpusdienas, bet vecākiem jāmaksā par brokastīm un launagu. Divās pašvaldībās ēdināšana speciālās pirmsskolas izglītības grupās tiekot finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Turklāt no 2020. gada visām speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kas atrodas pašvaldības pakļautībā, speciālais statuss tiks likvidēts, līdz ar ko vecākiem tāpat būs jāmaksā par ēdināšanu.

“Atšķirības un dažādā pieeja pašvaldībās liecina par to, cik nesakārtots ir šis jautājums valstiskā līmenī, līdz ar ko mēs vēl joprojām neuzskatām, ka būtu rīkojušies pretlikumīgi,” uzskata A.Bartaševičs.

Naudas izmaksas process jau ir uzsākts – Izglītības pārvalde informējusi izglītības iestādes, kas sākušas pārrunas ar vecākiem. Decembra mēneša laikā līdzekļus plānots izmaksāt.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?