Eiropas savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/108 “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas 18. novembra ielā 39, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros veiktie būvdarbi ir pabeigti.

Kā jau ziņots iepriekš, projekta realizācijas laikā  bija plānoti un ir arī paveikti norobežojošo konstrukciju nosiltināšana, esošo telpu pārplānošana, grīdas segumu nomaiņa, tajā skaitā cīņu zālē ieklāta jauna sporta grīda, iekštelpu apdare, logu un durvju nomaiņa, inženierkomunikāciju pārbūve. Pašlaik notiek izpilddokumentācijas sagatavošana iesniegšanai Valsts būvniecības kontroles birojam. Pēc dokumentācijas izskatīšanas VBKB inspektori nozīmēs objekta nodošanas ekspluatācijā komisijas sanāksmes dienu. Cerams, ka tas notiks jau šogad un tad ar jauno 2019. gadu Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde varēs atsākt darbu ierastajā režīmā un pilsētas bērni un jaunieši iegūs iespēju turpināt sporta aktivitātes jaunajā, siltajā izremontētajā ēkā.

Projekts realizējās saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumiem”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 180 722,41 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 400 000,00 eiro, Valsts budžeta dotācija – 17 647,06 eiro un Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 763 075,35 eiro.

Informāciju sagatavoja vecākā projektu vadītāja Natālija Aleksejeva

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?