Rēzeknes pilsētas dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šā gada 4. decembrī parakstījuši vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/031 “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” (turpmāk – projekts) īstenošanu ar mērķi uzlabot mācību vidi un infrastruktūru kvalitatīvā un mūsdienīgā mācību procesa nodrošināšanai divās Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā un Rēzeknes 2. vidusskolā.

Projekta galvenās darbības ir ergonomiskas mācību vides izveides būvdarbi abās izglītības iestādēs; mēbeļu, mācību iekārtu un aprīkojuma iegāde; informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana; sporta infrastruktūras pārbūve, reģionālā metodiskā centra attīstība Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā un ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūve par dienesta viesnīcu.

Pilna abu izglītības iestāžu ēku pārbūve tiks nodrošināta, ieguldījumus kombinējot ar ieguldījumiem, kas finansēti no  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”. Ir paredzēta izglītības iestāžu ēku norobežojošo konstrukciju siltināšana, ventilācijas sistēmu izbūve, apkures sistēmu pārbūve, apgaismojuma sistēmas modernizācija u.c.

Šā gada septembrī ir jau uzsākti būvdarbi Rēzeknes 2. vidusskolā – pašlaik notiek iekšējo durvju, palodžu, grīdas konstrukciju, ūdensvada un kanalizācijas demontāžas darbi, kā arī jumta konstrukcijas, siltumtrases un siltummezgla pārbūves un izbūves darbi; decembrī ir plānots uzsākt būvdarbus Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijā. Līdz šī gada beigām tiks pabeigta būvprojekta izstrāde ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūvei par dienesta viesnīcu un nākamā gada sākumā tiks izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai.

Projekta ilgums: 23 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 11 021 794,88 eiro; attiecināmās izmaksas 9 742 825,80 eiro, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 5 212 683,00 eiro, valsts budžeta dotācija 1 053 792,95 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 3 161 378,85 eiro, snieguma rezerves priekšfinansēšana 314 971,00 eiro; neattiecināmās izmaksas – 1 278 969,08 eiro.

Informāciju sagatavoja telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?