Piektdien, 7. decembrī notika atjaunotās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2 svinīgā atklāšana, un šobrīd tās telpās jau darbojas pirmsskolas izglītības iestāde “Laimiņa”. Nozīmīgajā pasākumā piedalījās Iveta Vējones kundze, kas kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni bija ieradusies reģionālajā vizītē Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva, Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings un pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne, no šī gada janvāra līdz oktobrim jaunajās PII “Laimiņa” telpās projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros tika veikti energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi (projekta attiecināmās izmaksas) – ēkas ārsienu, jumta, pagraba pārseguma un pamatu siltināšana, ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, karstā ūdens veco cauruļvadu nomaiņa un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija. Tāpat tika veikti arī atjaunošanas būvdarbi, kas nav saistīti ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu (projekta neattiecināmās izmaksas) – nodrošināta vides pieejamība, veikti iekšējie apdares darbi, nomainīts ūdensvads, izbūvēta sadzīves notekūdeņu, ražošanas un kondensāta novadīšanas kanalizācija, izbūvēts elektroapgādes un apgaismojuma tīkls, izbūvētas automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, videonovērošanas, piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas sistēmas, telekomunikāciju un datoru tīkls, labiekārtotas telpas – iegādātas mēbeles un aprīkojums, izbūvēts bērnu rotaļu laukums, labiekārtota teritorija, kā arī nodrošināta būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Metālistu ielā 2, Rēzeknē, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Plānotie rezultāti: primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 268 756,40 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 52,49 t CO2 gadā.

Projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/17/I/054) kopējas izmaksas: 2 041 656,37 eiro (no tām neattiecināmās izmaksas 1 282 079,53 eiro un attiecināmās izmaksas 759 576,84 eiro), no tām ERAF finansējums – 450 000,00 eiro, valsts budžeta dotācija – 19 853,00 eiro un pašvaldības finansējums – 289 723,84 eiro.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?