Šī gada 3. augustā starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Valsts robežsardzes koledžu tika noslēgts granta līgums Nr. LV-81 par projekta ”Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšanu, attīstot dienesta kinoloģiju” īstenošanu.

Projekta partneri – Gruzijas Republikas Robežpolicija.

Projekta mērķis ir Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšana un attīstīšana atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim, apmācot Gruzijas Republikas Robežpolicijas kinologus un instruktorus, izstrādājot normatīvo bāzi un papildinot dienesta suņu genofondu, turpmākās dienesta suņu selekcijas veiksmīgai realizācijai.

Projekta realizācija noslēdzās 2018. gada 7. decembrī.

Projekta realizēšanas gaitā pieci Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta eksperti Gruzijā organizēja un novadīja divus teorētiski praktiskos apmācību seminārus Gruzijas Robežpolicijas kinologiem. Semināros piedalījās piecpadsmit Gruzijas Robežpolicijas kinologi (instruktori) un apguva tēmas: cilvēka smaržas meklēšanas suņu apmācība, narkotisko vielu meklēšanas suņu apmācība, dienesta suņu testēšanas dokumentācijas izstrāde un praktiskā testēšana, kā arī dienesta organizācijas normatīvo aktu bāzes pilnveidošana. Semināru dalībnieki iegūtās zināšanas varēs turpmāk izmantot Gruzijas Robežpolicijas kinologu sagatavošanā.

Par piešķirtajiem projekta līdzekļiem Gruzijas Robežpolicija iegādājās četrus dienesta suņus un inventāru suņu uzturēšanai (divus suņu transportēšanas boksus), kā arī tika nopirkti četri stacionārie suņu sprosti un uzstādīti Gruzijas Republikas Robežpolicijas struktūrvienībās.

Projekta kopējais finansējums – 24 501,31 eiro, ko piešķīra Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, faktiski izlietotais projekta finansējums – 22 982,77 eiro.

Informāciju sagatavoja Biruta Rupaine, VRK Kinoloģijas dienesta speciāliste

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?