Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura piedalās projektā Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros paredzētajā izmēģinājum projektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Izmēģinājum projekta ietvaros tika piedāvāts atbalsts 10 ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, lai nodrošinātu katram bērnam iespējami efektīvāko atbalstu funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai, un veicinātu vienlīdzīgu iespēju izmantošanu.

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” ir noslēdzis līgumus ar bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par piedalīšanos individuālā budžeta modeļa bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izmēginājumprojekta īstenošana laika periodā no 2018. gada 3. septembra līdz 2019. gada 31. augustam.

Projekta ietvaros ekspertu komanda izvērtēja bērna funkcionālos traucējumus un kopā ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem izveidoja atbalsta plānu, kas ietver sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai, bērna zaudētās funkcijas kompensēšanai, bērna funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai. Sociālais darbinieks kopā ar vecākiem vienojās par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, kurus viņu ģimenes saņems, laika grafiku, kad un kā to ir iespējams izdarīt. Šo pakalpojumu klāsts, ko ģimenei ir jāsaņem ir ļoti daudzveidīgs.

Rēzeknes pilsētai projekta ietvaros 2018. gadā piešķirtā summa 52858,76 eiro.

Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšana un samaksa:

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniegšanas reizes Summa
1. Psihologa pakalpojums vecākiem 44 1100.00
2. Psihologa pakalpojums bērniem 54 1220.00
3. Transporta pakalpojums 36 nedēļas 246.27
4. Rehabilitācijas centra “POGA” pakalpojums 1 nedēļa 1660.00
5. Fizioterapijas pakalpojums zālē 85 1425.00
6. Fizioterapijas pakalpojums baseinā 38 875.00
7. Ergoterapeita pakalpojums 18 205.00
8. ABBA terapijas pakalpojums 18 1628.00
9. Uztura speciālista pakalpojums 1 40.00
10. Reitterapijas pakalpojums 80 1440.00
11. Speciālā pedagoga pakalpojums 72 2160.00
12. Mūzikas terapijas pakalpojums 1 80.00
13. Logopēda pakalpojums 62 1240.00
14. Pavadoņa pakalpojums 15 stundas 36.60
15. Sociālā pedagoga pakalpojums 15 300.00
Kopā 13655.87

 

Liels paldies sociālo pakalpojumu sniedzējiem:

 • Psiholoģei Ingai Gedrimai,
 • Psiholoģei Aijai Brokānei,
 • Psiholoģei Alīnai Gailumai,
 • Rehabilitācijas centra ”Poga” speciālistiem,
 • Uzņēmumam SIA “Inga – M’, kas nodrošina fizioterapeita nodarbības – Kasparam Ločmelim
 • Aleksandrai Krūmiņai par fizioterapeita nodarbību nodrošināšanu,
 • SIA “Preiļu slimnīca”- Ergoterapeitei Lienei Bikerniecei,
 • Biedrībai ”ABA terapijas centra” – Annai Morozovai, Raitim Zepam,
 • VSAI “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” – Uztura specialistei – Olgai Ļubinai,
 • Reitterapeitei – Aļonai Antončikai,
 • Speciālajam pedagogam – Ilonai Bruskovskai,
 • Mūzikas terapeitam – Jānim Rotšteinam,
 • Logopēdam – Inesei Muhambregai,
 • Pavadoņa pakalpojuma sniedzējai – Laurai Mičulei,
 • Sociālajam pedagogam – Laurai Miculei

par ieguldīto darbu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu, kas strādāja no visas sirds ar bērniņiem un to vecākiem!

Sirsnīgs paldies projektā iesaistītajām ģimenēm – mīļie vecāki, paldies Jums par pacietību un sapratni!

Informāciju sagatavoja Inese Nipere, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?