Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi būvobjektā “Nedzīvojamās ēkas pārbūve Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”. No sākotnējā būvdarbu līguma ir izpildīti būvdarbi 382 308,58 eiro apmērā. Pārējie darbi tika pārtraukti, sakarā ar izmaiņām būvprojekta inženiertehniskajos un arhitektūras risinājumos. Visām izmainītajām būvprojekta sadaļām bija jāizvērtē risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Gan būvprojekta izmaiņu rasējumu izstāde, gan ekspertīze ir apjomīgs darbs, tāpēc to sagatavošana un saskaņošana ar uzraugošo iestādi (CFLA) ir laikietilpīgs process.

Pēc izmanītajiem risinājumiem, biroja telpas ir pārveidotas par atvērtā tipa jeb “open office” telpām, savukārt ražošanas un noliktavu telpas ir “unificētas”, lai tās varētu izmantot un viegli pielāgot savām vajadzībām dažādu nozaru uzņēmumi.

Šobrīd tiek veikti darbi pēc otrā būvdarbu līguma – logu ailu apdare, fasādes iemūrēšanas darbi, iekšējā ūdensvada pārbūve, nupat pabeigta parapeta izbūve. Tā kā sākotnējais būvdarbu līgums saturēja iepriekšējā būvprojekta risinājumus, lielākā daļa no tā apjomiem tiks izslēgta. Jau šobrīd ir saskaitīti un izslēgti darbi 337 683,40 eiro apmērā.

Līguma summa No līguma izslēgts Līgumcena pēc izmaiņām Neizlietotais finansējums
Sākotnējā būvdarbu līguma summa 1 296 834,36 337 683,40 959 150,96 628 037,92
Otrā būvdarbu līguma summa 849 009.45 0 849 009.45 849 009.45
Kopā 1 477 047,37

Darbi tiek veikti projekta “Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru” Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros. Projekta rezultātā, tiks radītas papildus vismaz 50 jaunas darba vietas un papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 910 759 eiro apmērā. Degradēto teritoriju samazinājums plānots līdz 2 ha.

Informāciju sagatavoja Imants Mekša, Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?