No 2015. gada decembra līdz 2018. gada decembrim Rēzeknes pilsētas dome īstenoja projektu “Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” (Projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/020).

Projekta rezultāts – nodrošināta kvalitatīva Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu sākotnējā atlase Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Projekts ietvaros, ar mērķi paaugstināt darbinieku kompetenci Eiropas Savienības fondu projektu plānošanā, izstādē un ieviešanā, Rēzeknes pilsētas domes darbiniekiem tika organizēti 6 semināri par tēmām:

  1. Projekta iesniegumu veidlapas aizpildīšanas nosacījumi un ievērojamie principi.
  2. Publisko iepirkumu dokumentācijas izstrāde projektu ietvaros.
  3. Tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrādes nosacījumi un principi specifisko atbalsta mērķu u.c. aktivitāšu ietvaros plānotos projektos.
  4. Iepirkumu dokumentācijas izstrāde projektu ietvaros, ņemot vērā spēkā esošo Publisko iepirkumu likumu.
  5. Projekta iesniegumu veidlapas aizpildīšanas nosacījumi un ievērojamie principi 4.2.2.SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.
  6. Projekta iesniegumu veidlapas aizpildīšanas nosacījumi un ievērojamie principi 8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, izveidota Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisija. Projekta ietvaros izsludinātas 4 projektu iesniegumu sākotnējās atlases, kuru ietvaros saņemti 14 projektu iesniegumi.

Darbs pie projektu iesniegumu sākotnējās atlases Rēzeknes pilsētas domē tiks turpināts projekta “Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (Projekta Nr. 10.1.3.0/18/TP/003) ietvaros, kas tiks realizēts līdz 2021.gada decembrim.

Projekts īstenots 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” pirmās kārtas ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?