Jau piecus gadus Rēzeknē veiksmīgi darbojas pašvaldības līdzfinansējuma programma māju energoefektivitātes pasākumiem un renovācijai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Ja 2014. gadā šī programma neraisīja iedzīvotājos lielu interesi un tolaik tika iesniegti tikai daži projekti, 2018. gadā projektu pieteikumu palielinājās līdz 34. Pateicoties, pirmkārt, iedzīvotāju iniciatīvai, īsā laikā pilsētā tika labiekārtoti daudzi pagalmi.

Sākot ar 2019. gadu, pašvaldība paplašinās atbalsta apjomu. Pirmkārt, minētās programmas saistošie noteikumi ir izstrādāti no jauna, tagad tie saucas “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu viendzīvokļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Ar noteikumu projektu var iepazīties sadaļā “Saistošo noteikumu projekti“.

Noteikumu jaunajā redakcijā ierakstītas jau iedzīvotājiem zināmas prioritāras nozares, kurās tiek piešķirts līdzfinansējums. Tās ir:

  • piebrauktuvju un gājēju ietvju rekonstrukcija, autostāvvietu (atbalsts līdz 50% no būvniecības darbu izmaksām) iekārtošana,
  • servitūtu (līdz 75%) iekārtošana,
  • bērnu/trenažieru laukumu ierīkošana vai renovācija (līdz 95%, bet ne vairāk kā 7000 eiro),
  • pagalmu apgaismojuma ierīkošana (50%),
  • palīdzība energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, kas tiek finansētu no ES struktūrfondiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanai (95%, bet ne vairāk kā 2800 eiro pēc minētā līdzfinansējuma saņemšanas vai būvniecības darbu uzsākšanas).

Turklāt, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos pašu māju energoefektivitātes paaugstināšanā, pašvaldība piešķirs finansējumu (20%, bet ne vairāk kā 30 000 eiro) šādiem mērķiem ar nosacījumu, ka māja piedalās ES fondu finansētajā siltināšanas programmā, un būvniecības projekts ir saskaņots ar Rēzeknes pilsētas domes būvvaldi.

Tāpat pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu 100% apmērā fasāžu krāsošanas materiāliem (tajā skaitā grunts krāsai) ar nosacījumu, ka krāsas tonis tiek saskaņots ar Būvvaldi. Lielāks uzsvars ir uz Latgales ielu, Brīvības ielu un Atbrīvošanas aleju.

Jāpiemin, ka turpmāk, iesniedzot projektus, nepieciešamo dokumentu skaits samazināsies.

Vēl tika izstrādāti pavisam jauni saistošie noteikumi “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām”.

Savā laikā dome pavēstīja par plāniem likvidēt brīvkrānus, bet solīja apdomāt variantus dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Tātad: I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kurās ir personas ar I un II grupas invaliditāti un kuras ir ne tikai deklarētas Rēzeknē, bet arī faktiski dzīvo konkrētajā adresē, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, pašvaldības līdzfinansējums būs līdz 90% no pieslēgšanas būvdarbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2500 eiro. Pārējiem (nekustamo īpašumu īpašniekiem, daudzdzīvokļu māju īpašnieku kopībai) finansējums būs 20% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro.

Ar šo saistošo noteikumu prasībām un projektu var iepazīties sadaļā “Saistošo noteikumu projekti“.

Līdz šim pēc pašvaldības gada budžeta apstiprināšanas pagalmu labiekārtošanas pieteikumu izskatīšanai tika sasaukta speciāla vērtēšanas komisija. Tad tika izsludināts konkurss, kas ilga divus-trīs mēnešus, pēc tam komisijas locekļi izskatīja pieteikumu vēl mēnesi, un pats lēmums tika apstiprināts vienu vai divus mēnešus.

Tādā veidā līdzfinansējuma līgumi tika noslēgti tikai pavasara beigās vai vasaras sākumā, tā, savukārt, tika saīsināts periods, kad veikt šos darbus.

Turpmāk šī kārtība mainīsies. Pašvaldībā ir izveidota jauna līdzfinansējuma piešķiršanas komisija. Tas nozīmē, ka pieteikumus gan pagalmu labiekārtošanai, gan pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām varēs iesniegt, tiklīdz tie būs gatavi. Pieteikumu izskatīšana notiks rindas kārtībā, attiecīgi – finansējums tiks piešķirts atkarībā no budžetā pieejamiem līdzekļiem.

Šajā materiālā minētie saistošie noteikumi ir Rēzeknes pilsētas domes deputātu lēmums, tomēr vēl nav stājušies spēkā, jo jāsaņem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinājums.

Pašvaldības laikraksts “Rēzeknes vēstnesis

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?