Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija  ir izstrādāta līdz 2030. gadam, kurā definēti arī energoefektivitātes mērķi. Lai pilsētā veicinātu izmaiņas enerģijas politikas jomā, Rēzeknes pilsētas dome 2018.gada 23. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 548 “Par energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS NE ISO 50001:2012 ieviešanu un īstenošanu Rēzeknes pilsētā”, un 2018. gada 20 decembrī Rēzeknes pilsētas domes sēdē tika apstiprināti: Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata un Energopārvaldības rīcības plāns.

Energopārvaldība ir centieni efektīvi un iedarbīgi panākt enerģijas lietderīgu izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiek meklēti tehniski ekonomiski efektīvākie risinājumi pašvaldības īpašumā esošo objektu apsaimniekošanā, uzlabojot energoefektivitātes līmeni un ilgtermiņā samazinot finanšu izdevumus, kā arī emisijas. Energopārvaldības sistēma iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas ļauj pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus, turklāt darot to ar minimālu ietekmi uz vidi.

Energopārvaldības sistēmas mērķis ir nodrošināt Rēzeknes pašvaldībai sistemātisku pieeju nepārtrauktam enerģijas rādītāju uzlabojumam, ieskaitot energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un patēriņu. Rēzeknes pašvaldība veiks sekojošas darbības:

  • veidos enerģijas patēriņa uzskaiti un analīzi;
  • identificēs energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību objektos;
  • izstrādās energoefektivitātes rādītāju uzraudzības plānu, lai plānotu jaunus pasākumus, un novērtēs realizēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus;
  • samazinās izmaksas un sekmēs attīstību, novirzot ietaupītos līdzekļus līdzvērtīgi svarīgiem mērķiem.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Daina Bārdule

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?