Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par atklāto konkursu “Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritoriju apsaimniekošana un uzturēšana”, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA “Clean R”.

Jau ziņojām, ka konkursā piedalījās trīs pretendenti un SIA “Clean R” piedāvāja izdevīgāko cenu – 2 787 149,28 eiro. Līdz ar to tika izvēlēts uzņēmums, kurš Rēzeknes ietves apsaimnieko jau kopš 2016. gada – SIA “Clean R”. Tomēr jaunajā līgumā būs paredzēti stingrāki noteikumi. Piemēram, par nekvalitatīvi veiktu darbu vai izpildes termiņu kavēšanu paredzēts līgumsods 500 eiro apmērā par katru gadījumu (vai objektu), turklāt, ja šis līgumsods būs maksāts vismaz trīs reizes, Rēzeknes pilsētas domei būs tiesības vienpusēji izbeigt noslēgto līgumu. Tāpat, ja tiks konstatēts, ka kāds darbinieks strādā neatbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, domei būs tiesības pieprasīt šī darbinieka nomaiņu pret citu, ne mazāk kvalificētu darbinieku.

Uzņēmuma “Clean R” atbildīgie speciālisti paskaidroja, ka jau šobrīd tiek meklēti darbinieki, kā arī piesaistīta papildus tehnika.

Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes speciālisti periodiski pārbaudīs SIA “Clean R” veikto darbu kvalitāti, tomēr rēzeknieši ir aicināti aktīvi iesaistīties un, konstatējot nesakoptas vai nekvalitatīvi notīrītas ietves, lūgums informāciju ar precīzām adresēm un fakta konstatēšanas laiku, bet vislabāk ar fotogrāfijām sūtīt domes Pilsētas saimniecības pārvaldes speciālistiem (tālr. 646 07684, e-pasta adrese natalija.sinicina@rezekne.lv). Jūs varat sūtīt informāciju Domei uz oficiālo portālu www.rezekne.lv, nospiežot uz aploksnes labajā pusē apakšā. Varat sūtīt paziņojumu arī uz Facebook profilu @rezeknespilseta un @KartigaRezekne, vai publicēt adreses un fotogrāfijas savos sociālā tīkla profilos, izmantojot tēmturi #sakartosimpilsetu.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?