Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura piedalās projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/005„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk DI), tādējādi dodot iespēju Rēzeknes pilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni ar FT) un to likumiskajiem pārstāvjiem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus iespējami tuvāk savai dzīves vietai.

Kopš 2018. gada 16. marta bērni ar FT ir uzsākuši saņemt fizioterapijas individuālās nodarbības pie saimnieciskās darbības veicējas Aleksandras Krūmiņas “Fizioterapijas centrā” Rīgas ielā 1, Rēzeknē.

No 2018. gada 23. aprīļa bērni ar FT ir uzsākuši saņemt reitterapijas individuālās nodarbības sertificēta reitterterapeita vadībā ar zirgu, kuram ir Latvijas profesionālās Reitterterapijas asociācijas izsniegts sertifikāts par tā atbilstību reitterterapijas programmai.

No 2018. gada 6. jūnija bērni ar FT uzsāka saņemt individuālās ergoterapeita nodarbības SIA “Rehabilitācijas centrs Rāzna”, no 2018. gada 3. septembra vispārējo ķermeņa masāžu un no 2018. gada 27. septembra kanisterapijas individuālās nodarbības SIA “INGA- M” sertificēta fizioterapeita vadībā ar sunīti.

DI projekta ietvaros bērni ar FT var saņemt 40 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas reizes un bērnu likumiskie pārstāvji 20 pakalpojuma sniegšanas reizes.

DI projektā iesaistīti 56 bērni ar FT. Laika posmā no 16. marta līdz 31. decembrim bērni ar FT saņēma 1070 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reizes:

  • Reitterapijas individuālās nodarbības notika 335 reizes 25 bērniem ar FT,
  • Fizioterapijas individuālās nodarbības tika sniegtas 410 reizes 30 bērniem ar FT,
  • Ergoterapeita individuālās nodarbības tika sniegtas 61 reizi 9 bērniem ar FT,
  • Masāžas individuālās nodarbības saņēma 13 bērni ar FT 139 reizes,
  • Kanisterapijas individuālās nodarbības saņēma 22 bērni ar FT 3 reizes.

No 2018. gada 5. oktobra bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvji ir uzsākuši saņemt fizioterapijas individuālās nodarbības. Laika posmā no 5. oktobra līdz 31. decembrim septiņi bērnu likumiskie pārstāvji saņēma 79 sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reizes.

Liels paldies sociālo pakalpojumu sniedzējiem par ieguldīto darbu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu, kas strādāja no visas sirds ar bērniņiem un viņu vecākiem! Sirsnīgs paldies projektā iesaistītajām ģimenēm – mīļie vecāki, paldies Jums par pacietību un sapratni!

Inese Nipere, Rēzeknes pilsētas domes, pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?