2019. gada 22. februārī plkst. 10.00 notika trešā mutiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 2100 002 0405 Viļakas ielā 1, Rēzeknē. Uz izsoli bija pieteicies viens pretendents – SIA “Baltic Bullets”, kurš nosolot vienu soli (100 eiro) ieguva nomas tiesības par 2820,00 eiro mēnesī (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Uzņēmums plāno izveidot vara pašeļļojošo elementu ražotni Rēzeknē, izveidojot 105 darba vietas, un veikt ilgtermiņa ieguldījumus tehnoloģiskajās iekārtās 3 600 000 eiro apmērā trīs gadu laikā.

SIA “Baltic Bullets” pārstāvis norādīja, ka Rēzeknē ir labi attīstīta infrastruktūra un pievilcīga vide uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī kvalificēts un strādīgs darba spēks.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja vietniece Ilze Dundure

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?