SIA “Rēzeknes Ūdens” turpina dzeramā ūdens zaudējumu samazināšanas darbus, slēdzot līgumus ar tiem iedzīvotājiem, kuri lieto dzeramo ūdeni no brīvkrāniem un dažādu iemeslu dēļ nav pieslēgušies centrālajai ūdensapgādes sistēmai. Uz brīvkrāniem tiek uzstādītas slēdzenes (šie darbi un izdevumi, arī papildu slēdzeņu sākotnējā izgatavošana tiek segti no uzņēmuma līdzekļiem), savukārt atslēgas tiek dotas konkrētiem patērētājiem, kuri turpina ņemt ūdeni no tuvumā esošajiem brīvkrāniem.

Ar brīvkrānu lietotājiem tiek slēgts līgums par dzeramā ūdens patēriņu saskaņā ar dzīvokļu vai dzīvojamo māju labiekārtotības pakāpi. Šie abonenti atbilst 15. labiekārtotības pakāpei, kurā ietilpst dzīvokļi vai dzīvojamās mājas, kas lieto dzeramo ūdeni no brīvkrāniem un nav pieslēgti nedz dzeramā ūdens, nedz kanalizācijas maģistrālēm. Maksa par pakalpojumu – 1,05 eiro no cilvēka. “Atrodas arī pa kādam cilvēkam, kuri nekad nav maksājuši par ūdeni, slēdzam līgumus, dodam atslēgas. Kopumā tas palielina klientu skaitu un, protams, ļauj samazināt kopējos ūdens zudumus,” pastāstīja SIA “Rēzeknes Ūdens” tehniskais direktors Rolands Duncāns.

Kopā ar līgumiem par ūdens lietošanu tiek slēgta papildu vienošanās par to, ka katrs abonents, kurš saņem slēdzeni, ir atbildīgs arī par to, ka neļaus trešajām personām lietot ūdeni no viņam piesaistītā brīvkrāna, kā arī sekos, lai atslēga vienmēr būtu savā vietā un kārtībā.

“Tas, ka uzrodas pa kādam cilvēkam, kuri nekad nebija maksājuši par ūdeni, nenozīmē, ka citi nemaksāja vai mums nebija līgumu. Līgumi bija, tikai tagad brīvkrānu lietotājiem ir lielāka atbildība, tas arī viss,” pauda R. Duncāns. “Paralēli šiem klientiem palīdzam arī atrast variantus, kā pieslēgties kopējai ūdensapgādei un kanalizācijai. Pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus par palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām personām, lai arī viņi varētu izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas priekšrocības, līdz ar to sagaidām, ka šogad turpināsies iedzīvotāju iespējas dzīvot lielāka komforta apstākļos, bet uzņēmumam samazināsies ūdens zudumi,” noslēgumā teica Rolands Duncāns.

Slēdzenes uz brīvkrāniem turpinās parādīties arī citviet pilsētā, tiek risināts jautājums, lai brīvkrāni saglabātos kapos, kur tie bijuši vēsturiski.

Pirms brīvkrānu slēgšanas tā lietotāji tiek brīdināti. Ja cilvēku nav mājās, viņiem tiek nodota informācija rakstiski. Ja tomēr rodas neskaidrības, tad jāzvana SIA “Rēzeknes Ūdens” Abonentu dienestam pa tālruņiem: 64622171, 20222868 vai 29355799. Savukārt par pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādei – uzņēmuma Tehniskajai daļai pa tālruni: 646 24729.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?