Rēzeknes pilsētas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vizuālās mākslas un literatūras skolotāji sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi aicina Rēzeknes pilsētas skolu 5.-12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu un vizuālās mākslas darbu konkursā „Veltījums Rēzeknei”, kas tiek organizēts ar mērķi veicināt jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni un interesi par dzimtās pilsētas skaistākajām vietām, kultūru, tradīcijām, apliecināt savu piederību pilsētai, stiprināt latvisko un latgalisko kultūridentitāti. Konkursa noslēgumā paredzēts šī gada 29. aprīlī pilsētas centrālajā bibliotēkā organizēt konkursa laureātu jaunrades darbu izstādi „Veltījums Rēzeknei” un koncertprogrammu. Ar Rēzeknes pilsētas domes finansiālu atbalstu plānots izdot 2020. gada kalendāru, iekļaujot tajā konkursa laureātu jaunrades darbus.

Aicinām no 1. līdz 15. martam iesniegt konkursam vizuālās mākslas darbus, kas veidoti jebkurā tehnikā A3 formātā. Darba priekšpusē labajā apakšējā stūrī piestiprināt vizītkarti 4×6 cm izmērā ar uzrakstu datorrakstā (fonts Times New Roman, burtu lielums 14) ar darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, klasi, izglītības iestādi, pedagoga vārdu, uzvārdu. Darbu jāiesniedz Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas lietvedības kabinetā 1.stāvā, kā arī vizītkartē norādīto informāciju jānosūta elektroniski uz e-pastu sancta@inbox.lv, savukārt jaunrades darbu prozā vai dzejā „Veltījums Rēzeknei” (radošā darba apjoms 120 – 150 vārdu, fonts Times New Roman, burtu lielums tekstam 12, rindstarpas intervāls – 1,5) jāiesūta elektroniski uz e-pastu anita.deksne@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, e-pastu, tālruņa numuru, kā arī skolotāja vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru.

Iesniegtie darbi tiks vērtēti 3 klašu grupās: 5.-7. klase, 8.-9. klase, 10.-12. klase. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēs organizatoru izveidota neatkarīgā žūrija 6 cilvēku sastāvā. Konkursa vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un nolikuma prasībām, autora idejas oriģinalitāte, mākslinieciskais sniegums, tehnikas sarežģītība un kompozīcija, darba izpildījuma kvalitāte. Lūgums katrai izglītības iestādei iesniegt ne vairāk kā 5 skolēnu darbus vienā klašu grupā. Konkursa laureāti saņems balvas un diplomus par 1., 2. un 3. vietu. Leposimies ar Rēzekni – pilsētu Latgales sirdī, veltot tai savus jaunrades darbus, paužot idejas, saglabājot un attīstot savu kultūru, valodu un tradīcijas!

Konkursa nolikums

Rēzeknes pilsētas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas konsultantes Svetlana Bilinska un Anita Deksne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?