Piektdien, 1. martā, piedaloties visiem septiņiem projekta partneriem, Rēzeknes pilsētas domē notika projekta nr. LLI-341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” darba grupas tikšanās. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

Īstenojot projektu, tiks izmantota jauna pieeja mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumos, tādējādi sekmējot komfortablu vecumdienu nodrošināšanu. Projekta ietvaros tiks organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķgrupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonos.

Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.

Projekta īstenošanas laiks: 10.05.2018. – 09.11.2019. (18 mēneši)

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 eiro
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 eiro
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 45 133,14 eiro
Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 15%, t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%: 7 964,68 eiro

Projekta partneri:

  • Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv
  • Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv
  • Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv
  • Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv
  • Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv
  • Utenas rajona pašvaldības administracija www.utena.lt
  • Moletu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt

Kontaktinformācija:
Projekta koordinatore Nataļja Jupatova
Mob. +371 64607686
e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

 

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?