No 12. līdz 13. martam Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” un Rēzeknes 3. vidusskolā norisināsies starptautisks forums „Kompetenču pieeja izglītībā kā katra skolēna veiksmīgas nākotnes nosacījums”, kurā piedalīsies pedagogi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas.

Forumu organizē Rēzeknes krievu kultūras centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi un tā galvenais mērķis ir veicināt jaunas mācīšanas pieejas nepieciešamību lietpratībā un pieredzē balstītā izglītībā, sniedzot atbalstu pilnveidotā mācību satura ieviešanā pedagogiem.

Foruma saturiskās tēmas:

  • Akcentu maiņa un jaunas mācīšanas pieejas nepieciešamība un priekšrocības lietpratībā balstītā izglītībā.
  • Stundu efektivitāte, teorētiskie un praktiskie aspekti, caurvijkompetences.
  • Kritiskā domāšana un prasme risināt problēmas kā viena no caurvijkompetencēm lietpratībā īstenotā izglītībā.
  • Uz katra skolēna izaugsmi vērsts mācību process, metožu daudzveidība, stratēģijas.
  • Mācību procesa individualizācija un diferenciācija, pielāgojot to  izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm.
  • Regulāra, konkrēta atgriezeniskā saite par sniegumu, mācīšanos, apgūto saturu stundās.
  • Starpdisciplināras stundas, starppriekšmetu saites nodrošinājums lietpratībā balstītā izglītībā.
  • Efektīva skolotāja darbība dziļas mācīšanās vadīšanai.
  • Skolas vadības loma un atbalsts pedagogu darbam kompetenču izglītībā.

Foruma programma

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?