Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura piedalās projektā Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros paredzētajā izmēģinājum projektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Izmēģinājumprojekta pirmais 6 mēnešu periods ir noslēdzies. Lai bērni un viņu vecāki varētu turpināt saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus izmēģinājumprojekta otrajā periodā, 2019. gada 2. februārī tika veikta atkārtota vajadzību izvērtēšana, pēc kuras tika sastādīti atbalsta plāni. Izvērtēšanas komandā bija šādi speciālisti – fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs, logopēds, speciālais pedagogs un sociālais darbinieks u.c. pēc nepieciešamības.

Izvērtēšanas komanda noteica kopīgus mērķus, izveidoja SBS pakalpojumu sarakstu nākamajam periodam prioritārā secībā, speciālisti izvēlējās tos SBS pakalpojumus, kas pēc izvērtēšanas komandas viedokļa deva vislielāko pievienoto vērtību un norādīja SBS pakalpojumu saņemšanas intensitāti. Arī vecāki piedalījās pakalpojuma noteikšanas procesā saranžējot tos savā prioritārā secībā, veidojot kopējo SBS pakalpojumu sarakstu, kas nozīmē, ka vecāku līdzdalība pakalpojuma apjoma noteikšanā, kas ir ļoti būtiska individuālā budžeta modeļa iezīme, netiek skatīta tikai kā formalitāte, bet kā iespēja un pienākums vecākiem piedalīties atbalsta plāna sastādīšanā un īstenošanā. Izvērtēšanas komandas speciālisti atzina, ka ir izmainījusies bērnu funkcionēšana, uzvedība, iesaistīšanās mērķtiecīgās nodarbēs, kā arī ģimenes psihoemocionālais fons ir izmainījies saņemot pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai.

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” ir noslēdzis līgumus ar sekojošiem pakalpojuma sniedzējiem:

 • reitterapeiti – Aļonu Antončiku,
 • biedrību “ABA terapijas centru”- Annu Morozovu, Raiti Zepu,
 • SIA “Rebus Prim” – fizioterapeitu Kasparu Ločmeli,
 • logopēdu – Inesi Muhambergu,
 • psihologu – Aiju Brokāni,
 • IK “Baltās pūces” – Ingu Gedrimu,
 • psihologu – Natāliju Melni,
 • sociālo pedagogu – Lauru Mičuli,
 • pavadoni – Lauru Mičuli,
 • rehabilitācijas centru “Poga”,
 • SIA “Balt Aliance” – ergpoterapeite Mairitu Švāni.

Informāciju sagatavoja Inese Nipere, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?