Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 2019. gada 12. marta lēmumu “Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2019. gada 15. marta līdz 10. aprīlim, noteikta Rēzeknes pilsētas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana  Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama arī CVK mājaslapā www.cvk.lv, sadaļā “Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019”/Normatīvie akti/Veidlapas”. Pieteikums jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Vēlēšanu komisijai Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, 216. vai 203. kabinetā. Uzziņas pa tālruni 646 07604.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas “Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās, novados un pagastos” 6.punkta prasībām, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katrā politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un rīkošanā agrāk. Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?