No 21. līdz 22. martam Rēzeknē projekta “Senioru sociālā iekļaušana” ietvaros norisinājās mācības “Geriatrijas pamati”, kas veltītas gados vecāku cilvēku veselības problēmām, to ārstēšanai un aprūpei.

Mācību, kurās piedalās 40 mobilo brigāžu speciālisti no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, mērķis ir noteikt un izvērtēt geriatrisku cilvēku vajadzības un aprūpes problēmas, ņemot vērā anatomiski fizioloģiskās un psiholoģiskās izmaiņas, slimību norises, aprūpes un uzvedības īpatnības. Mācības tiek organizētas divos posmos (katrā pa 20 speciālistiem), no kuriem otrs norisināsies 28.-29. martā.

Mācību programmas “Geriatrijas pamati” izstrāde un organizēšana Interreg V-A Programmas Latvija-Lietuva 2014-2020 projekta LLI-341 “Aging in Comfort” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti mājas aprūpē, ko nodrošinās mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību. Projekts paredz uzlabot pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, lai nodrošinātu komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, un mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti.

Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.

Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 eiro, no kuriem līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda sastāda 381 674,80 eiro.

Projekta partneri:

Kontaktinformācija: projekta koordinatore Nataļja Jupatova, t. +371 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?