Piektdien, 22. martā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu. Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkā, veicot ēkas pārbūves darbus, kas samazina primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, tādējādi nodrošinot investīciju efektivitāti gan izmaksu, gan sociālekonomisko ieguvumu ziņā.

Projekta īstenošanas rezultātā kopējais enerģijas patēriņš ēkai samazināsies no 1 068 843,72 KWh/gadā uz 372 902,88 KWh/gadā (ietaupījums 695 940,84 kWh/gadā) un CO2 emisija no 323,41 t CO2 /gadā uz 101,55 t CO2 gadā (samazinājums 221,86 t CO2 /gadā), uzlabosies ēkas kopējais tehniskais stāvoklis, kā arī tiks radīta mūsdienīga un energoefektīva vide. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ļaus ne vien nodrošināt atbilstošu, stabilu termālā komforta līmeni ēkā apkures periodā, bet arī palielinās ēkas ekspluatācijas ilgumu.

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un cokola siltināšana, jumtu pārseguma un grīdas siltināšana, logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas un to elementu izbūve un pārbūve, apkures sistēmas un to elementu pārbūve, apgaismojuma pārbūve, būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 964 170,49 eiro, no kurām ERAF finansējums veido 804 185,70 eiro, valsts dotācija – 514 579,99 eiro; snieguma rezerves priekšfinansēšana – 101 557,74 eiro un pašvaldības finansējums – 1 543 847,06 eiro. Visas projekta izmaksas ir attiecināmās izmaksas.

Būvdarbi objektā “Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas pārbūve” ir uzsākti 2019. gada janvārī, plānotais būvdarbu termiņš ir 12 mēneši. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA “Latvijas Energoceltnieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Arhitektu birojs Krasts”.

Projekts tiek īstenots 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?