15. martā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu. Ēkas energoefektivitātes uzlabošana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir pārbūve, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, bet ieguvumi ne tikai samazina komunālo rēķinu apjomu, bet arī veido kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Projekta īstenošanas rezultātā primārās enerģijas patēriņš ēkai gadā samazināsies no 1 391 354,45 KWh/gadā uz 852 335,51 KWh/gadā (ietaupījums 539 018,94 kWh/gadā) un CO2 emisija no 249,59 t CO2 /gadā uz 141,71 t CO2 gadā (samazinājums par 107,88 t CO2 /gadā).

Projekta galvenās darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi – ārsienu un cokola siltināšana, jumta pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana, logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas un to elementu izbūve un pārbūve, apkures sistēmas un to elementu pārbūve, apgaismojuma nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem, būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 275 336,46 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums ir 770 000,00 eiro, valsts dotācija – 126 332,07 eiro, pašvaldības finansējums – 379 004,39 eiro. Visas izmaksas ir projekta attiecināmās izmaksas.

Būvdarbi objektā “Rēzeknes 2.vidusskolas pārbūve” ir uzsākti 2018. gada 21. septembrī, plānotais būvdarbu pabeigšanas laiks ir 2019. gada septembris. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “Latgalija”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Rem Pro”.

Projekts tiek īstenots 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?