No 2019. gada 1. jūnija Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā nekustamā īpašuma ierakstīšana un tiesību nostiprināšana būs Rēzeknes tiesas kompetencē attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas Rēzeknes tiesas (iepriekš Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas) darbības teritorijā.

Pēc reformas tiesas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu darbības nodrošināšanas vietās: Rēzeknes tiesas darbība tiks nodrošināta līdzšinējās Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas telpās Rēzeknē Atbrīvošanas alejā 88. Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa Balvos 2019.gada sākumā tika izvietota Rēzeknes tiesas telpās Balvos – Bērzpils ielā 7a, Balvos.

Dokumentus pēc reformas būs iespējams iesniegt jebkurā no tiesas atrašanās vietām – Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē vai Bērzpils ielā 7a, Balvos pēc personas izvēles. Tāpat jebkurā tiesas atrašanās vietā būs pieejama parakstu uz nostiprinājuma lūguma apliecināšana. Dokumentu izsniegšana no lietas materiāliem tiks organizēta tās tiesas atrašanās vietā, kurā lieta izskatīta vai pēc pieprasītāja izvēles ar pasta starpniecību.

Rēzeknes tiesā ir nozīmētas kontaktpersonas, kas atbildēs uz jautājumiem neskaidrību gadījumā. Zemesgrāmatu jautājumos – e-pasts: rezekne@zemesgramata.lv. Tālruņi uzziņām: 646 22291 (Rēzekne); 646 23564 (Ludza); 646 22011 (Rēzekne); 645 21545 (Balvi).

Tiesu administrācijā iesniedzami:

  • pieprasījumi par nodalījuma noraksta izsniegšanu, ja informācija tiek pieprasīta konkrēti norādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma sastāvā esoša objekta adresi;
  • nekustamā īpašuma īpašnieka pieprasījumi par tam piederošiem nekustamiem īpašumiem;
  • iestāžu vai amatpersonas pieprasījumi par personai piederošiem nekustamiem īpašumiem;
  • nekustamā īpašuma īpašnieka iestāžu pieprasījumi par elektronisko dokumentu vai iegūtu elektronisko dokumentu izsniegšanu.

Informācijas pieprasījumi iesniedzami Tiesu administrācijai pa pastu vai klātienē (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010) vai elektroniski, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu vai autentificējoties ar www.latvija.lv pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem, piemēram, internetbankas piekļuves rekvizītiem.

Vienlaikus atgādinām, ka līdztekus nostiprinājuma lūguma iesniegšanai klātienē pastāv vairākas alternatīvas iespējas kā iesniegt nostiprinājuma lūgumu:

  • nostiprinājuma lūgumus var iesniegt, izmantojot pasta pakalpojumus;
  • no 2015. gada 1. maija zvērinātiem notāriem noteikts pienākums nosūtīt elektroniski nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai, ja darījums noslēgts notariālā akta formā;
  • gadījumā, ja personas rīcībā ir tiesas nolēmums, būvvaldes izdots dokuments, privatizācijas līgums vai Valsts zemes dienesta vai zemes komisijas lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu, un persona izmanto e-parakstu, nostiprinājuma lūgumu var iesniegt elektroniski zemesgrāmatas mājas lapā www.zemesgramata.lv. Kontaktinformācija: info@zemesgramata.lv;
  • ja personas darījumu slēdz pašas, neiesaistot zvērinātu notāru (vai arī zvērinātam notāram apliecinot tikai parakstus), tad persona nostiprinājuma lūgumu var iesniegt, izmantojot pasta pakalpojumus vai arī izmantojot zvērināta notāra palīdzību.

Reformas rezultātā netiek mainīts nostiprinājuma lūguma izskatīšanas termiņš. Nostiprinājuma lūgumi, tāpat kā līdz šim, ir izskatāmi desmit dienu laikā.

Informāciju sagatavoja Gunārs Siliņš, Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?