23. maijā Rēzeknes pilsētas domē notika svinīgs pasākums “Ceļā uz izaugsmi”. Tajā ar Rēzeknes pilsētas domes pateicības rakstiem un naudas balvām par sasniegumiem 2018./2019. mācību gadā tika sumināti Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi un talantīgie skolēni, kuri ieņēmuši godalgotas vietas valsts un novada līmeņa olimpiādēs, kā arī Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Pasākumā piedalījās 17 izcilnieki-veiksminieki, 14 viņu pedagogi un skolu pārstāvji.

Motivējot jauniešus izaugsmei, apbalvojumi un naudas balvas tika piešķirtas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (LR IZM VISC) organizēto un atbalstīto valsts un novada mācību priekšmetu olimpiāžu, Latvijas 43. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētājiem un viņu skolotājiem.

LR IZM VISC organizēto un atbalstīto atklāto valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji:

  • 1. vietas ieguvēji: Huberts Zimackis (Valsts 1.ģimnāzija, 9. klase) bioloģijas olimpiādē (skolotāja Rita Kļaviņa), vēstures olimpiādē (Ilona Lagzdiņa), latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Sarmīte Arbidāne); Renārs Saukāns (1. ģimnāzija, 9. klase) ķīmijas olimpiādē (skolotāja Sandra Zeltiņa).
  • 2. vietas ieguvēji: Huberts Zimackis (1. ģimnāzija, 9. klase) ķīmijas olimpiādē (skolotāja S. Zeltiņa); Juris Siliņš (1. ģimnāzija, 9. klase) ķīmijas olimpiādē (skolotāja S. Zeltiņa), fizikas olimpiādē (skolotājs Evgenii Trutnev); Elizabete Rupā (1. ģimnāzija, 12. klase) vēstures olimpiādē (skolotāja Ilona Lagzdiņa); Paula Piteronoka (Sākumskola, 6. klase) un Viktorija Reble (1. ģimnāzija, 9. klase) atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē tekstila tehnoloģijās (skolotāja Velta Dzervinika).
  • 3. vietas ieguvēji: Juris Siliņš (1. ģimnāzija, 9. kl.) bioloģijas olimpiādē (skolotāja Rita Kļaviņa); Justīne Puriņa (1. ģimnāzija, 11. klase) bioloģijas olimpiādē (skolotāja R. Kļaviņa); Sabīne Vovere (1. ģimnāzija, 12. klase) ķīmijas olimpiādē (skolotāja Sandra Zeltiņa); Renārs Saukāns (1. ģimnāzija, 9. klase) matemātikas olimpiādē (skolotāja Anna Bule); Karina Antonova (2. vsk., 11. klase) krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiādē (skolotāja Diāna Pirožkina); Jūlija Strogonova (6.vsk., 12. klase) krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiādē (skolotāja Nataļja Peļņa) un Loreta Indriksone (valsts poļu ģimnāzija, 9. klase) latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Biruta Vaivode).
  • Atzinības raksti: Marta Kudiņa (Katoļu vsk., 10. klase) par sasniegumiem bioloģijas olimpiādē (skolotāja Vija Armuška) un Gusts Agafonovs (Valsts 1. ģimnāzija, 9. klase) par sasniegumiem ķīmijas olimpiādē (skolotāja S. Zeltiņa).

LR IZM VISC noteiktās novada mācību priekšmetu olimpiāde:

  • Atzinība: Beatrise Lavrinoviča (1. ģimnāzija, 8. klase) par sasniegumiem reģionālajā vācu valodas olimpiādē (skolotāja Ginta Lubgāne).

LR IZM VISC organizētās Latvijas 43. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences godalgotās vietas ieguvēji:

  • 2. pakāpe: Megija Medne (1. ģimnāzija, 11. klase) izstrādāts zinātniski pētnieciskais darbs socioloģijā (skolotāja Sarmīte Arbidāne).
  • 3. pakāpe: Ervīns Tārauds (Valsts 1. ģimnāzija, 11. klase) izstrādāts zinātniski pētnieciskais darbs izglītības zinātnē (skolotāja Vita Seņkāne) un Marija Burceva (valsts poļu ģimnāzija, 11. klase) izstrādāts zinātniski pētnieciskais darbs medicīnā un veselības zinātnē (skolotāja Ināra Kārkliņa).

Izglītojamie, jūs esat ne tikai savu vecāku, bet arī pilsētas lepnums. Ir jābūt lielai gribai un stipram raksturam, lai pamudinātu sevi strādāt labāk, izdarīt vairāk, kārtīgāk un visu paveikt laikā un līdz galam, un vēl gūt no tā visa prieku.

Vēlam visiem izglītojamajiem un viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem jauku vasaras brīvlaiku, lai nākamajā mācību gadā sasniegtu izvirzītos mācību un izaugsmes mērķus!

Naudas balvu fonds: par 1. vietu valsts olimpiādē un konferencē – 200 eiro, par 2. vietu – 165 eiro, par 3. vietu – 135 eiro, par Atzinības rakstu – 100 eiro. Par 1. vietu novada olimpiādē – 60 eiro, par 2. vietu – 50 eiro, par 3. vietu – 40 eiro, par Atzinības rakstu – 30 eiro. Savukārt pedagogi, kuri strādāja ar valsts olimpiāžu uzvarētājiem, saņems balvu – 80 procentus no skolēna naudas balvas apmēra, pedagogi, kuri strādāja ar novada olimpiāžu uzvarētājiem – līdz 50 eiro.

Informāciju sagatavoja Arita Starovoitova, pašvaldības informatīvais izdevums “Rēzeknes Vēstnesis”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?