Arvien pieprasītāki kļūst aprūpes mājās sociālie pakalpojumi, kuru nepieciešamību cilvēkiem rada vecums, veselības stāvoklis, dzīve bez tuviniekiem un nevēlēšanās pamest mājas par labu sociālās aprūpes iestādēm. Arvien pieaugoši statistikas dati par vientuļo vecāka gadagājuma cilvēku skaitu, kuriem nepieciešama aprūpe mājās, liek sociālos dienestus apzināties trūkumus gan to tehniskajā nodrošinājumā, lai nokļūtu līdz klientam, gan sociālo darbinieku kapacitātē.

Ar mērķi ir uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem aprūpi un medicīnisko palīdzību mājās, biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā uzsākusi projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” (tulk.- Vecumdienas komfortā) īstenošanu.

Projekta mērķa grupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonos. Projekts paredz uzlabot pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru, izmantojot jaunu pieeju aprūpei mājās un pašpalīdzības pasākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvākas vecumdienas. Tiks iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojums, piemēram, ratiņkrēslu pacēlāji un ratiņkrēsli, krēsli un atbalsta ierīces vannai un dušai, mobilā vanna guļošu cilvēku peldināšanai, atbalsta jostas cilvēku pacelšanai, ierīces veselības parametru noteikšanai, gludināšanas un tīrīšanas komplekti, pedikīra, matu un bārdas griešanas komplekti, masāžas galds un cits. Rēzeknes novada, Utenas un Moletai pašvaldību specializētajos transportlīdzekļos paredzēta vieta 2 ratiņkrēsliem un nestuvēm, savukārt Daugavpils novada paredzētajā specializētajā auto- duša un veļas mazgāšanas iespēja.

Projekta ietvaros notiks mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, un mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā, lai iepazītos ar viņu pieeju aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Paredzēts, ka pēc mobilo brigāžu veiktspējas palielināšanas, speciālisti apzinās esošos vietējos resursus ap vientuļajiem senioriem (draugus, kaimiņus, iedzīvotājus) un aktivizēs viņus, sniedzot konsultācijas un vienkāršu apmācību atbalsta un palīdzības sniegšanā vientuļajiem iedzīvotājiem, tādējādi veicinot viņu neatkarīgas dzīves spēju.

Kopumā plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzeknes, Utenas un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem. Tiks izstrādāta arī rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem.

Projekta “Aging in Comfort” partneri ir biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Ilūkstes novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības administrācija, Moletai rajona pašvaldības administrācija. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 eiro
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 eiro
Rēzeknes pilsētas domes projekta finansējums: 53 097,82 eiro
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%):  45 133,14 eiro
Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 15%, t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%: 7 964,68 eiro

Projekta partneri:

Kontaktinformācija:

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 10. maijs – 2019. gada 9. novembris

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Informāciju sagatavoja Līga Upeniece, projekta koordinatore, biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?