Piektdien, 31. maijā noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” īstenošanu.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Jekaterina Meirāne, būvprojektā “Brīvības ielas posma rekonstrukcija un Ezera ielas posma rekonstrukcija Rēzeknē” būvniecības darbi notiek no aprīļa mēneša.

Brīvības un Ezera ielu pārbūves ietvaros tiks veikta ielas asfaltbetona brauktuvju atjaunošana, ielai pieslēdzošos nobrauktuvju (ielas sarkano līniju robežās) un gājēju celiņu izbūve. Tiks veikta ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve, ūdensapgādes kanalizāciju izbūve, sadzīves kanalizāciju izbūve un siltumtrases rekonstrukcija.

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Brīvības ielas posma un Ezera ielas posma  pārbūve 1,11 km garumā.

Projekts un tajā plānotās darbības vērstas uz komercdarbības attīstību – projekta realizācijas rezultātā, sakārtojot degradētās un neizmantotās teritorijas, tiks izveidota kvalitatīva infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai, kas nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu, un publiskā infrastruktūra – Kovšu ezera parks, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Darbi tiek veikti projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” Nr. 5.6.2.0/18/I/005 ietvaros.

Projekta mērķis ir Kovšu ezeram pieguļošās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 419 943,56 eiro, t.sk. 4 636 307,94 eiro attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF finansējums ir 2 500 000,00 eiro, Valsts budžeta dotācija – 640 892,38 eiro (kopā ar Kovšu ezera labiekārtošanu).

Projektā plānoto darbību rezultātā tiks radītas 15 jaunas darba vietas, piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 2 500 000,00 eiro apmērā un tiks atjaunotas degradētās teritorijas 21,5 ha platībā.

Ģenerāluzņēmējs SIA “Ceļi un tilti”, būvuzraudzība SIA “Geo Consultants”, autoruzraudzība SIA “Belss”.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?