Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekta konkursā Latvijas izglītības iestādes šogad ir iesniegušas 58 projektu pieteikumus piecās Nordplus apakšprogrammās, no kuriem apstiprināti ir 33 projekti ar kopējo finansējumu 609 167 eiro.

Nordplus programma sniedz iespēju īstenot mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā, iesaistot Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus izglītības sistēmās.

No Valsts robežsardzes koledžas tika iesniegts un apstiprināts pieteikums (NPHE-2019/10306) „Labākā prakse un inovācijas riska analīzes apmācībā ES robežsargiem Lietuvā un Latvijā”. Mobilitāte paredz divu Valsts robežsardzes koledžas pasniedzēju piecu dienu mobilitāšu īstenošanu (stundu vadīšana un pieredzes apmaiņa) 2019./2020. akadēmiskā gada ietvaros. Mobilitātes tiks īstenotas apmeklējot Lietuvas Mykolas Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju (Kauņā) un Lietuvas Republikas Robežsargu skolu Medininkai.

Informācija par programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2019. gada Nordplus konkursā ir pieejama Nordplus oficiālajā tīmekļvietnē, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnes sadaļā Nordplus – konkursu rezultāti.

Informāciju sagatavoja Inta Madžule, Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas galvenā inspektore

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?