Pašvaldībās ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek īstenots projekts „PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0./15/I/001, kas 15-29 gadus (ieskaitot) veciem jauniešiem palīdz apgūt jaunas prasmes vai attīstīt jau esošās prasmes un veicina viņu iesaisti izglītībā un nodarbinātībā.

Rēzeknes pilsētā projektu īsteno Sociālais dienests kopš 2016. gada 6. septembra. 2018. gada 31. oktobrī tika parakstīta vienošanās par projekta realizācijas turpināšanu līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Projekta īstenošanas laikā 104 Rēzeknes jaunieši apguva jaunas iemaņas, piedalījās dažādos brīvā laika pavadīšanas pasākumos, saņēma speciālistu konsultācijas, paplašināja redzesloku, piepildīja savus sapņus apgūt sev interesējošas zināšanas un prasmes, kā arī saņēma cita veida atbalstu, kas palīdzēja uzlabot dzīves kvalitāti, izvēlēties profesiju vai atrast darbu.

Projekts “PROTI un DARI!” ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim, ņemot vērā jaunieša intereses un prasmes, tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Projekta programmu vadītāji, uzklausot jaunieša dzīvesstāstu un balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, izstrādā individuālo pasākumu programmu. Jauniešiem tiek piedāvāti piemēroti atbalsta pasākumi, kas ietver tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas, dalību pasākumos, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs un pasākumos, tiek organizētas vizītes uz uzņēmumiem, lai jaunieši iepazītu dažādu profesiju darba specifiku. Svarīgs projekta ieguldījums ir arī tas, ka katrs jaunietis, sadarbībā ar programmas vadītāju un mentoru, pārņem pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājiem: Marinas Červinskas pa tālruni 29391359, Ineses Upes pa tālruni 29402899, Rutas Ivones pa tālruni 26302745 vai arī personīgi griezies Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā (202. telpā) pie Atbalsta nodaļas vadītājas Anitas Batares (tālr. 28302279).

Jaunieti, nāc un iesaisties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, nevis vēro projekta īstenošanu no malas!

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

Informāciju sagatavoja Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?