Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) kopīgi ar Ziemeļlietuvas koledžu ir realizējusi projektu SalesLabs, kā rezultātā izstrādājusi un aprobējusi jaunu studiju metodi, ar kuras palīdzību studenti apgūst mācību priekšmetus un praktiski strādā ar vietējo uzņēmumu izvirzītajām problēmām. Veiksmīgi aizvadītas trīs SalesLabs sezonas un projekts ir noslēdzies, bet jaunā metode akadēmijā paliks arī turpmāk un no nākamā mācību gada tiks ieviesta vēl vairākos studiju kursos.

30. jūnijā noslēdzās SalesLabs projekts, kura laikā vairāk nekā 200 RTA studenti un desmit pasniedzēji sniedza atbalstu aptuveni 20 reģiona uzņēmējiem. Projekta laikā akadēmijas speciālisti izstrādājuši vienotu mācību un biznesa atbalsta modeli, kas darbojas pēc biznesa inkubēšanas principa. RTA aprobētā modelī sadarbību ar iesaistīto uzņēmumu vada noteiktā kursa pasniedzējs, iesaistot sava docējamā kursa studentus. Mācību beigās gala atzīmi veido abas iesaistītās puses – pasniedzēja ziņā ir 70% vērtējuma, bet 30% piešķir uzņēmējs. Projekta laikā attīstīts ne vien mācību saturs, bet arī izveidota meistarklase, koprades telpa un ekspozīcija – veikals dažādiem komercializācijas eksperimentiem, kas palīdzēs arī turpmāk nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai vērtīgas konsultācijas un ļaus līdzdarboties jaunu produktu izstrādē. Projekta noslēgumā RTA projektu koordinators Māris Igavens atzīst, ka ir gandarīts par SalesLabs veiksmīgo “iesakņošanos” mācību programmā. “Projekta pamatdoma bija saistošas, interesantas un darba tirgus vajadzībām atbilstošas izglītības nodrošināšana tūkstošgades bērniem. Šis augstākās izglītības modernizācijas projekts ir pierādījis praksē, ka izglītība reģionā var būt saistoša un ar praktisku pievienoto vērtību. Šādā sadarbības modelī arī uzņēmēji saskata perspektīvas, jo tas neprasa papildus ieguldījumus, kā arī ir piemērots jaunuzņēmumiem,” pauž M. Igavens.

Kā norāda ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš, šāda mācību metode zināmā mērā līdzinās duālās izglītības sistēmai vidējā profesionālajā izglītībā, tikai augstskolas līmenī, ar lielāku studentu iniciatīvu un pievienoto vērtību. “Jo ilgāka kļūst mana paša darba pieredze, jo vairāk nostiprinās mana pārliecība par pieredzes nozīmi praktiski vērtīgu zināšanu ieguvē un jo skeptiskāks kļūstu par iespēju šādas zināšanas iegūt tīri teorētisku mācību procesā. Daudz vairāk zināšanu par to, kā radīt produktus un pakalpojumus, kas ļauj gūt priekšrocības tirgū, tātad radīt lielāku pievienoto vērtību, ir uzņēmumu, nevis mācību iestāžu vai zinātnisko institūtu rīcībā. Taču, no šīs sadarbības ieguvēji ir arī  uzņēmumi, jo  uz to darbu paraugās speciālisti no malas, sniedz jaunākās atziņas no teorijas pasaules, varbūt pat saskata iespējas mainīt kādus novecojušus pieņēmumus, uz kuriem balstīta uzņēmuma darbība. Sadarbība starp uzņēmumiem un reģionālajām augstskolām ir šo augstskolu nākotne. Ir bijusi liela politiska griba šīs augstskolas attīstīt kā reģionālās attīstības instrumentu, lielā mērā tas ir noticis, piedāvājot tirgū populāras sociālo zinātņu programmas, bet šīm augstskolām nav bijis resursu, lai to darītu tiešām labā līmenī. Šī pieeja acīmredzami cieš neveiksmi, tāpēc vairāk jādomā, kā piedāvājumu saistīt ar reģionu ekonomiku, kas ir izteikti balstīta uz preču ražošanu, pretstatā uz pakalpojumiem balstītajai Rīgas ekonomikai.“.

Informāciju sagatavoja Māris Igavens, RTA projektu koordinators

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” (Nr. LLI-184) tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošanas periods ir 01.07.2017.-31.06.2019.

Kopējās projekta izmaksas ir 524 866,73 EUR.  Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 447 223.32 EUR”

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. 

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?