Jūlija sākumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes (IF) trīs akadēmiskā personāla pārstāvji Erasmus+ docēšanas mobilitātē atradās Ruses Angela Kančeva Universitātē (Bulgārija). Pēc nodarbībām ar studentiem visi RTA docētāji nonāca pie secinājuma, ka partneraugstskolas studējošie ir spēcīgi tehniskajās zinātnēs. Studenti tiek intensīvi iesaistīti pasūtījumu pētījumos un problēmu risināšanā uzņēmējiem. Tas attīstās arī RTA, tāpēc Ruses pieredze šajā jomā mums ir svarīga procesa intensificēšanai Latvijā. Abām augstskolām ir daudzi kopīgi studiju un zinātnieki pētnieciskie virzieni, piemēram, mehatronika, automatizācija, lāzertehnoloģijas u.c. Sadarbība ar Ruses Angela Kančeva Universitāti līdz šim ir notikusi, sagatavojot un īstenojot kopīgus projektus, Bulgārijas partneri ir kā līdzorganizatori IF starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Vide. Tehnoloģijas. Resursi”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija seko stratēģiskajiem izaicinājumiem un specializēšanās stratēģijai Latvijas augstākās izglītības telpā. Balstoties uz esošajām iestrādnēm lāzertehnoloģiju virziena attīstībā, IF personāls strādā pie jaunas kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” izveidošanas sadarbībā ar vairākām partneraugstskolām Bulgārijā un Vācijā. Šīs vizītes laikā arī notika tikšanās ar Ruses Angela Kančeva Universitātes vadību un akadēmisko personālu, lai apspriestu izstrādājamās kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” saturu, administrēšanas un licencēšanas jautājums. Šāda studiju programma ir jauna abām augstskolām. Ruses Angela Kančeva Universitātē ir lielāka pieredze doktora studiju programmu īstenošanā, kas ir būtiski rezultāta sasniegšanai.

Pateicoties Erasmus+ programmas atbalstam pašreiz notiek aktīva docētāju un personāla abpusēja mobilitāte, kas ir labs pamats arī studējošo mobilitātes intensificēšanai, kopīgai augstskolu izaugsmei un konkurētspējas paaugstināšanai.

Ērika Teirumnieka, RTA Inženieru fakultātes dekāne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?