Rēzeknes pilsētas dome 2019. gada 11. jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem nosūtīja vēstuli ar jautājumiem par plānoto administratīvi teritoriālo reformu (ATR).

2019. gada 17. jūnija Rēzeknes pilsētā notika konsultācija ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem par ATR īstenošanu. Klātesošie pēc diskusijas tika aicināti savus priekšlikumus un jautājumus iesūtīt ministrijai. Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību speciālisti, strādājot kopīgās darba grupās, iezīmējuši vairākus aspektus, kuri varētu kavēt ATR mērķu sasniegšanu. Rēzeknes pilsētas domes vēstule sagatavota balstoties uz apvienojamo pašvaldību speciālistu apkopoto informāciju.

Par administratīvi teritoriālo reformu

2019. gada 17. jūnija Rēzeknes pilsētā notika konsultācija par administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanu. Klātesošie pašvaldību pārstāvji pēc diskusijas tika aicināti savus priekšlikumus un jautājumus iesūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību speciālisti, strādājot kopīgās darba grupās, iezīmējuši vairākus aspektus, kuri varētu kavēt veiksmīgu ATR mērķu sasniegšanu.

  1. Joprojām nav veikti konkrēti finanšu aprēķini, kas uzskatāmi pierādītu, ka plānotā reforma būs veiksmīga. Turklāt līdz šim liela daļa ministrijas amatpersonu uzmanības veltīta administratīvo teritoriju konfigurācijai, nevis pašvaldības pakalpojumu izvērtējumam, kur pašvaldību sadarbība, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, jau notiek. Piemēram, Rēzeknes Būvvalde nodrošina pakalpojumus arī Viļānu novadā, Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ) ir Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada kopējā iestāde, bet Rēzeknes atskurbtuve nodrošina pakalpojumus gan Viļānu, gan Rēzeknes novadā. Novadu un pilsētu apvienošana, lielāku novadu izveidošana prasīs ievērojamus izdevumus, taču vēl joprojām nav sniegta konkrēta atbilde, vai šīs izmaksas būs jāsedz pašvaldībai, kas tādā gadījumā var radīt ievērojamus budžeta izdevumus. Deputātu skaita samazināšana ekonomēs 190000, taču administrācijas pārkārtošana pēc mūsu aprēķiniem varētu prasīt 2 miljonus eiro. Pagaidām nav skaidrs, kā šie izdevumi tiks segti.
  2. Nav skaidri iezīmēta reformas būtība. Medijos tā tiek prezentēta kā ATR, savukārt klātienē tika izteikts apgalvojums, ka tā ir pārvaldības reforma, kas liecina par konkrētības trūkumu. Lūgums sniegt atbildi, kāpēc reformas saturs neatbilst tās nosaukumam?
  3. Trīs novadu apvienošana vienā lielākā rada nepieciešamību uzlabot centra pieejamību attālākajām jaunās pašvaldības apdzīvotajām vietām. Sasniedzamība pakalpojumiem, ko nodrošina attīstības centrs, ir cieši saistīta ar ceļu infrastruktūras pietiekamību. Pēc pašvaldību speciālistu aprēķiniem, lai veicinātu uzņēmējdarbību un nodrošinātu skolēnu pārvadājumus Viļānu novadā, nepieciešams noasfaltēt 34,45 km ceļu ar grants segumu. Darbu izmaksas var sastādīt ap 16,5 miljonus eiro. Rēzeknes novadā ceļu ar grants segumu, pa kuriem notiek skolēnu autobusu kustība un arī, lai veicinātu uzņēmējdarbību, nepieciešams noasfaltēt 45,7 km garumā. Šie darbi izmaksās aptuveni 20,5 miljonus eiro. Tikai lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas sasniedzamību novada iedzīvotājiem ir nepieciešami 37 miljoni eiro. Mērķdotācijas līdzekļi 2019. gadā kopā visām pašvaldībām sastāda 1 970 452 eiro, kas nav pietiekami un pilnībā nenodrošina ikdienas uzturēšanas darbu finansēšanu.
  4. Administratīvā centra pieejamībā liela nozīme ir arī pareizi plānotam reģionālā sabiedriskā transporta tīklam. Uzskatām, ka tam jābūt pašvaldības kompetencē, turklāt jaunā tīklojuma izveidē jāņem vērā arī reformas izglītības jomā. Jānodrošina valsts kompensācijas sabiedriskā transporta organizācijai ne mazākā apjomā, kā tas šobrīd paredzēts reģionālajiem un pilsētas maršrutiem Rēzeknē, Rēzeknes un Viļānu novados.
  5. Vairāki jautājumi un neatrisināti aspekti izriet arī no apvienotās pašvaldības budžeta. Nav skaidrs, kā plānots nodrošināt jaunas pašvaldības dalību pilsētvides programmā bez pilsētas statusa. Programmas ietvaros Rēzekne 2014-2021 gados apgūs 31 miljonus eiro. Tās līdzekļi ir pieejami tikai pilsētām, taču vēl joprojām nav sniegta atbilde, vai pēc ATR būs iespēja uz šo finansējumu pretendēt.  Ja Rēzekne nerealizēs savu attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, bet bez ES fondiem tas nav iespējams, nebūs iespējams attīstības centra statusu, kas ir reāls apdraudējums visam reģionam. Tāpat arī pastāv iespēja, ka samazināsies iestāžu uzturēšanai, attīstībai un pakalpojumu sniegšanai pieejamie budžeta līdzekļi gan pilsētai, gan lauku teritorijām, kam varētu tikt piešķirts mazāk budžeta līdzekļu nekā administratīvajam centram, jo vidēji trijās pašvaldībās saistību apmērs ir 6.32% un nav prognozējams ieņēmumu pieaugums, kas būs apvienošanās rezultātā. Viens no nosacījumiem, lai pašvaldība varētu veiksmīgi darboties, ir IIN procentuālās atskaites pašvaldībām nesamazināšana, nosakot to vismaz 19,6% apmērā no kopējā valsts budžeta.
  6. Vai pēc ATR ieviešanas tiks palielināts pašvaldību funkciju skaits? Ja funkciju skaits pieaugs, to ieviešanai būs jāparedz līdzekļi. 
  7. Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldību speciālisti uzskata, ka ATR reforma pārāk maz sasaucas ar reformām citās jomās (izglītība, medicīna u.c.) un vēl joprojām nav iezīmēta kopaina ar reāliem, aprēķinātiem ieguvumiem. Uzskatām, ka ATR īstenošanas laikā jāvērtē katras pašvaldības patstāvības tiesības, kā arī novadu apvienošanai jābūt sinhronizētai ar citām jomām. Pagaidām ministriju savstarpēja sadarbība ir bijusi vāja, līdz ar to pašvaldības vienojušās, ka ministriju sadarbība būtu jākoordinē Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, lai nodrošinātu ATR sinhronizāciju ar reformām citās jomās.
  8. Pilsētas dome neatbalsta ieceri paralēli ATR mainīt arī pašvaldību velēšanas sistēmu no proporcionālas uz mažoritāro vai jaukto. Vēlme radikāli mainīt daudzus pašvaldību darbu reglamentējošus likumus var aizkavēt pamatmērķa sasniegšanu.
  9. Visiem pieminētajiem nosacījumiem jābūt atspoguļotiem likumā par ATR ar reformas finansēšanas apjomiem un avotiem.
0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?