Piektdien, 2. augustā plkst. 10.00 notika trešā mutiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu  soli nekustamajam īpašumam – ēkas ar kadastra apzīmējumu 2100 002 0044 001 nedzīvojamām telpām (noliktavas un tehniskās) telpas ēkas 1. stāvā 2220,54 m2 platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 2100 502 0013 Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē sastāvā.

Uz izsoli bija pieteicies viens pretendents  SIA “MEGASTEEL”, kurš ieguva nomas tiesības par 1119,15 eiro mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Uzņēmums plāno izveidot lielformāta metāla detaļu un konstrukciju pulverkrāsošanas cehu ar pusautomātisko/automātisko pulverkrāsošanas līniju, izveidojot vismaz 20 darba vietas, un veikt ilgtermiņa ieguldījumus tehnoloģiskajās iekārtās 713 000 eiro apmērā trīs gadu laikā.

Rēzeknes pilsētas dome ir pagarinājusi nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2. stāva un 3. stāva nomas tiesību mutisko trešo izsoļu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2019. gada 27. septembrim. Izsoles ir paredzētas 2019. gada 4. oktobrī.

Izsoles nolikumu un nomas līguma projektu skatīt http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?