Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Pirmdien, 12. augustā Rēzeknes pilsētas dome un SIA “Ceļi un tilti” parakstīja līgumu par parka rekonstrukciju Ziemeļu rajonā Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības projekta “Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās” (“(Zaļās pilsētas plānošana”, projekta Nr. LV-RU-021).

Parka platība ir 32 689 m2, un tā zaļajai teritorijai pēc rekonstrukcijas jākļūst par ērtu un mūsdienīgu atpūtas un aktīvas laika pavadīšanas vietu ne tikai Ziemeļu rajona iedzīvotājiem, bet arī visiem pārējiem rēzekniešiem. Viens no parka rekonstrukcijas mērķiem ir vēl plašāka tūristu piesaiste Rēzeknei. Tāpēc būs izstrādāti speciāli industriālajam un memoriālajam mantojumam veltīti maršruti.

Parku nosacīti varēs sadalīt trīs zonās. Veselīga dzīvesveida piekritējiem tiks ierīkots basketbola laukums un ielas trenažieru laukums. Parka teritorijā parādīsies velosipēdu statīvi, bet tam apkārt pa perimetru tiks ierīkots universāls celiņš ar īpašu segumu velosipēdistiem, skrējējiem un skrituļslidu cienītājiem.

Bērniem parkā tiks izveidots laukums ar speciālu gumijas segumu šaha, dambretes un klasīšu spēlēm, kā arī labirints no mūžzaļajiem augiem. Vasarā gan bērniem, gan pieaugušajiem būs patīkami pavadīt laiku pie diviem nelieliem dekoratīvajiem baseiniem.

Arī parka memoriālā zona tiks atjaunota un restaurēta – tiks sakārtots pats memoriāls, vecās betona plātnes tiks nomainītas ar bruģi, bet visapkārt tiks izveidotas puķu dobes. Kā uzsvēra Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, jau parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes posmā īpašs uzsvars tika likts uz to, ka parks Ziemeļu rajonā ir memoriāls un tāpēc šeit, pirmkārt, nebūs nekādu atrakciju vai īpašu zonu masu pasākumiem, un, otrkārt, rekonstrukcijas ietvaros netiks veikti nozīmīgi zemes darbi vai jebkāda būvniecība, kam būtu nepieciešams rakt bedres.

Pilnīgi visu parka apmeklētāju ērtībai tiks sakārtoti jau esošie gājēju celiņi un parādīsies jauni – tur, kur iedzīvotāji jau ir ieminuši taciņas. Turklāt jau tehniskā projekta izstrādes posmā tika veikta speciāla iedzīvotāju kustības parka teritorijā analīze, un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika secināts, kādas tieši taciņas asfaltēt. Tāpat tiks sakārtots arī laukums pie 5. vidusskolas galvenās ieejas, parādīsies daudz jaunu soliņu atpūtai, tiks palielināts mašīnu stāvvietu skaits. Visa parka teritorija būs izgaismota, un, kas nav mazsvarīgi, būs uzstādīta videonovērošana.

Bieži vien parku Ziemeļu rajonā dēvē par pilsētas rūpnieciskā rajona “zaļajām plaušām”, un tas ir pilnīgi pamatoti. Starp citu, zinātnieku un ekologu speciālo pētījumu rezultātā, kas tika veikti cita pārrobežu projekta ietvaros, parkā pat pietrūkst zaļo apstādījumu. Parka rekonstrukcijas gaitā tiks iestādīti 58 lapu koki, 1418 lapu krūmi, 1732 graudaugi, 8 skujkoki un 1827 ziemcietes. Savukārt, izcirst plānots 46 lapu krūmus un kokus, kas ir nepieciešams būvdarbu veikšanai.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova, parka rekonstrukcijas darbus plānots sākt jau šajā sezonā.

Kopējās projekta izmaksas ir 650 560,77 eiro, no kuriem ldzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja  Nataļja Jupatova, t. +371 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome (vadošais partneris), rezekne.lv;
  • Pleskavas pilsētas administrācijas būvniecības departaments.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?