No 1. septembra asistentu atskaišu nodošanā būs izmaiņas. Katram klientam ar asistentu būs kopā jāierodas Sociālajā dienestā, lai iesniegtu atskaiti par iepriekšējo mēnesi. Lai atvieglotu atskaišu nodošanu un klientiem nebūtu jāpavada laiks garās rindās, būs ieviesta numuriņu sistēma, nozīmējot konkrētu dienu un laiku.

No 1. septembra klients kopā ar asistentu aizpildīs vienu veidlapu visām aktivitātēm kopā “Ikdienas aktivitātes apmeklējums (ārstniecības pakalpojumi, valsts un pašvaldību iestādes, finanšu institūcijas, biedrības, sporta nodarbības, pašdarbību kolektīvu nodarbības, ārpusskolas pasākumi, pensionāru sociālo pakalpojumu centra Dienas aprūpes centra apmeklējums u.c.)”, kurā būs caurskatāms klienta aktivitāšu apmeklējumus ar konkrētiem datumiem un laikiem, kas atvieglos asistenta darbu, kas saistīta ar dokumentu aizpildīšanu.

Atbildes uz jautājumiem:

Kas ir „konkrēts mērķis”?

Konkrēts mērķis ir šādi „vienreizēji pasākumi” – ārsta, sociālā dienesta, dažādu institūciju apmeklējums, iepirkšanās (MK noteikumu Nr. 942 1.pielikuma 8.punkts). Atšķirībā no asistenta pakalpojumiem brīvā laika pavadīšanai līdz 8 stundām mēnesī šos pakalpojumus ir nepieciešams pierādīt ar dokumentu. Vienreizēji pakalpojumi notiek zināmās dienās un ir viegli pierādāmi ar biļetēm, taloniem pie ārsta, čekiem par pacienta iemaksu u.c. Pierādījumu pieprasīšanu nosaka likuma „Par sociālo drošību” 26. pants, atbilstoši kuram cilvēkam, kurš iesniedz pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem vai tos saņem, ir pienākums sniegt pilnīgas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās ziņas un pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma:

  • nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālā pakalpojuma saņemšanu vai par kuriem sakarā ar pakalpojuma saņemšanu iepriekš sniegtas ziņas;
  • iesniegt pierādījumus un nepieciešamos dokumentus.

Kopā ar visiem citiem pakalpojumiem tā apjoms nevar pārsniegt 40 stundas nedēļā.

Apjomu nepieciešams izvērtēt sociālajam dienestam. Piemēram, cilvēks no Rēzeknes lūdz asistenta pakalpojumu, lai aizbrauktu uz konsultāciju slimnīcā Rīgā (un pamato to ar nosūtījumu pie ārsta vai izziņu par ārstniecības iestādes apmeklējumu). Apjoms – ceļš no mājām līdz transportam, ceļš līdz dzelzceļa stacijai, vilciens līdz Rīgai, nokļūšana slimnīcā, gaidīšana, konsultācija, viss norādītais ceļš atpakaļ + vilciena vai autobusa gaidīšana Rīgā. Nav svarīgi, vai brauc atpakaļ tajā pašā dienā, vai nē. Laiks apmēram 14-15 stundas (ceļš: 12-13).

Vai apmaksās asistenta laiku, ko viņš pavada, gaidot asistējamo cilvēku, piemēram, rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā, apmeklējot baseinu u.c. aktivitātes vai speciālistus?

Katru gadījumu ir nepieciešams vērtēt individuāli. Gadījumā, ja cilvēku, īpaši bērnu ar invaliditāti, iekļauj grupā vai atļauj piedalīties nodarbībās baseinā ar nosacījumu, ka viņam sniegs atbalstu, gaidīšanas laiku apmaksā. Protams, apmaksā gaidīšanu pie speciālista, konsultanta u.c.

Ja rehabilitācijas pasākumu vai nodarbības pulciņā speciāli organizē cilvēkiem ar invaliditāti vai cilvēkiem ar noteiktām slimībām, no personāla puses nodrošina viņiem nepieciešamo palīdzību. Tādā gadījumā gaidīšanas laiku apmaksā, ja pasākums ilgst ne vairāk par 1 stundu, jo nav lietderīgi asistentam vairākkārt braukāt un tērēt naudu ceļam.

Kā cilvēks var pierādīt asistenta pakalpojuma sniegšanas faktu?

Asistenta pakalpojums ieviests, lai nodrošinātu ārstniecības pakalpojumu saņemšanu, iesaistītu cilvēku ar invaliditāti sociālajās aktivitātēs, kurās viņš invaliditātes dēļ nevar iesaistīties patstāvīgi. Asistenta pakalpojums līdz 8 stundām mēnesī brīvā laika pavadīšanai, neregulārai iesaistei dažādos pasākumos un pakalpojumu saņemšanai noteikts bez pamatojuma un sniegtos asistenta pakalpojumus nevajag pierādīt.

Savukārt regulāru iesaisti dažādos sociālajos pasākumos, regulāru ārstniecības pakalpojumu saņemšanu, koncertu, sporta sacīkšu, sabiedrisku vietu apmeklējumu un citus pasākumus, ir nepieciešams pamatot ar dokumentiem (biļetes, taloni pie ārsta, čeki par pacienta iemaksu).

Jautājumu gadījumos lūdzam griezties Sociālo pakalpojumu nodaļā, kontakttālrunis Nodaļas vadītāja Inese Nipere 26639222

Informāciju sagatavoja Inese Nipere, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?