Vasara mūs turpina lutināt, bet kalendārs uz sienas jau brīdina par jaunā mācību cēliena sākšanos.

Lai sniegtu materiālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, sākoties jaunajam mācību gadam, Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” atgādina saviem klientiem par iespēju griezties Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Sociālo palīdzību var saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksai bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai kuri mācās vispārizglītojošās skolās no 5. līdz 9. klasei, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts, bet trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem var saņemt arī pabalstu izglītības ieguves atbalstam.

Ēdināšanas pabalstu līdz 11 mēnešiem gadā ir tiesības saņemt audzēknim, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu:

  • bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
  • bērniem ar invaliditāti, garīgās attīstības vai jauktiem attīstības traucējumiem.

Ēdināšanas pabalstu 50 % apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu līdz 11 mēnešiem gadā ir tiesības saņemt daudzbērnu ģimenes bērniem.

Ēdināšanas pabalstu skolēniem, kuri mācās no 5. līdz 9. klasei vispārizglītojošās skolās 100% apmērā no maksas par pusdienām ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma apmaksai.

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni no 3 līdz 18 gadu vecumam, pabalsta apmērs:

  • bērnam no trūcīgas ģimenes – 90 eiro gadā;
  • bērnam no maznodrošinātas ģimenes – 60 eiro gadā.

Pašvaldības sociālo palīdzību ir tiesības saņemt ģimenēm, kurām dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Uzsākot 2019./2020.mācību gadu, visiem Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pirmklasniekiem, kā katru gadu, tiks piešķirts vienreizējs pabalsts kancelejas preču un mācību līdzekļu iegādei 20,00 eiro (dāvanu kartes veidā), pabalsta izsniegšanu skolās nodrošinās Izglītības pārvalde.

Novēlam, lai bērniem zināšanu apgūšanas prieks pavada katru mācību dienu, bet vecākiem – lai nepietrūkst spēka, pacietības un izpratnes. Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Vineta Zirnīte

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?