Būvdarbi Rēzeknes 2. vidusskolas ēkā tiek veikti divu Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros – „Rēzeknes pilsētas 2. vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2/0/17/I/112) un “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” (Nr. 8.1.2.0/17/I/031).

Īstenojot energoefektīvu risinājumu ieviešanas pasākumus, vispārējās izglītības iestādē ir nosiltinātas ēkas ārsienas un cokols, pārbūvēts ēkas galvenā korpusa jumts, nosiltināts bēniņu un pagraba pārsegums, nomainīti visi logi ēkas galvenajā korpusā, izbūvēta ventilācijas sistēma, atjaunota siltumapgādes sistēma iekštelpās, kā arī modernizēta apgaismojuma sistēma visā ēkā.

Paralēli ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai vispārējās izglītības iestāde iegūst arī modernu infrastruktūru un mācību vidi, kas ļaus veicināt izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību, ievērojot iekļaujošas izglītības principu. Ēkā atjaunota sporta zāle, tiek pārbūvēti telekomunikāciju tīkli interaktīvā displeja uzstādīšanai katrā mācību klasē un notiek informācijas un komunikāciju aprīkojuma iegāde.

Rekonstruējot skolu, tiks nodrošināta arī vides pieejamība – uzstādīti pacēlāji, kas ļaus iekļūt skolā un nokļūt nepieciešamajā ēkas stāvā, klašu durvju platums pielāgots tā, lai var iekļūt ar ratiņkrēslu, izveidotas arī labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Skolas galvenajā ēkā ir ierīkots lifts. Ir pabeigti lietus kanalizācijas, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūves darbi, ierīkota zibens aizsardzības sistēma.

Šobrīd objektā tiek veikti iekšējās apdares darbi, ierīkotas jaunas monolīta dzelzbetona kāpnes piebūves ēkā, kā arī turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi.

Projektu darbību īstenošanai ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Latgalija”, būvdarbi ir uzsākti 2018. gada septembrī. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Baltline Globe”, un autoruzraudzību veic SIA “REM PRO”.

Informāciju sagatavoja telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?