Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Pirmdien, 9. septembrī Rēzeknē notika projekta “Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās Rēzeknē un Ostrovā” (LV-RU-017) vadības darba grupas otrā tikšanās. Sākotnēji tā nebija plānota, tomēr visi projekta dalībnieki pieņēma lēmumu organizēt tikšanos, jo objektīvu iemeslu dēļ uz pirmo tikšanos nevarēja atbraukt Pleskavas valsts universitātes pārstāvji.

Projekta vadītāja Nataļja Jupatova pastāstīja par projekta mērķiem un uzdevumiem un sniedza atskaiti par jau paveikto darbu. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārstāvji sniedza savu redzējumu, kā varētu sadarboties universitātes, tostarp arī vadlīniju izstrādē par ūdens resursu pārvaldību ar mērķi piesaistīt tūristus. Jāpiebilst, ka dalība šajā projektā universitāšu pārstāvjiem ir savdabīgs izaicinājums, jo tā ir virzīta uz starpdisciplinārās sadarbības attīstību. Topošajiem ainavu arhitektiem no vienas puses un topošajiem biologiem un ģeogrāfiem no otras projekta ekspertu vadībā jāapvieno savas teorētiskās un praktiskās zināšanas un jāsniedz savas rekomendācijas, kā izmantot Ostrovas un Rēzeknes ūdens resursus, lai piesaistītu tūristus, tajā pašā laikā nekaitējot dabai.

Turklāt projekta vadības darba grupas otrajā sēdē tika skatīti vairāki jautājumi, kas saistīti ar atskaitēm, avansa maksājumiem un būvdarbu veikšanu.

Kopējais projekta budžets – 621 021,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam – 558 919,59 eiro.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Nataļja Jupatova, t. +37164607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome
  • Ostrovas rajona administrācija
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
  • Pleskavas valsts universitāte

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?