Trešdien, 25. septembrī ARPC “Zeimuļs” lielajā zālē notika neformāls diskusiju pasākums “Kafija ar politiķiem”, kura ietvaros tikās jaunieši ar politiķiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem, skolu un biedrību pārstāvjiem. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs, Rēzeknes pilsētas domes deputāts un sporta pārvaldes vadītājs Aleksejs Grehovs, Rēzeknes pilsētas domes deputāte Olga Strode, ARPC “Zeimuļs” vadītāja Jevgenija Kušča, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, Rēzeknes pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs, Rēzeknes Tūrisma informācijas konsultante Gunta Grabuste, direktoru vietnieki, skolu pedagogi, karjeras konsultanti un NVO pārstāvji.

Tikšanās laikā neformālā vidē tika pārrunāts valsts programmas projekts ”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde”, kas veicinās Rēzeknes pilsētas  jauniešu līdzdalību un starpinstitucionālo sadarbību, kā rezultātā tiks izveidota stratēģija.

Trešdienas diskusijas mērķis bija sniegt iespēju visām iesaistītajām pusēm satikties, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus. Diskusijas dalībnieki strādāja darba grupās, dalījās savā pieredzē un izteica savu viedokli par to, kāda veida sadarbība būtu nepieciešama jaunietim, gan no deputātiem, gan no uzņēmējiem, gan no skolotājiem, gan no vecākiem, NVO, Sociālā dienesta, Kultūras aģentūras, Sporta pārvaldes, kā arī no citiem jauniešiem.

Jau no 1. oktobra skolās sāksies darbs pie stratēģijas izveides un katra skola ir aicināta klases stundās veikt jauniešu vecumā no 13 gadiem anketēšanu, lietojot tiešsaistes rīku.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Veikt pētījumu, lai identificētu darba ar jaunatni prioritārās jauniešu mērķa grupas un to vajadzības;
  • Izstrādāt priekšlikumus konkrēti veicamiem pasākumiem, atbilstoši jauniešu vajadzībām;
  • Noteikt darbā ar jaunatni iesaistītās personas (institūcijas) un to kompetences pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai, izstrādājot optimālas institucionālās sistēmas modeli;
  • Organizēt mērķtiecīgas tikšanās – simulācijas spēli, diskusijas un pieredzes apmaiņu – ieinteresētajām pusēm, nodrošinot jauniešu līdzdalību un viedokļu pārstāvēšanu.

Projekta ietekmē ilgtermiņā sagaidāma jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanās – jauniešiem pieejamo līdzdalības un aktivitāšu iespēju paplašināšanās, informācijas un konsultāciju atbalsta pieejamība, veselīga un aktīva dzīvesveida praktizēšanas popularitāte, sakārtota starpinstitucionāla sadarbība, vienlīdzības princips visiem jauniešiem. Savukārt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanās minētajos aspektos ilgtermiņā samazinās budžeta izdevumus, kas jānovirza jauniešu sociālo, psiholoģisko, veselības u.c. veida problēmu (neveselīga dzīvesveida sekas, sportisko aktivitāšu trūkums, brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums u.tml.) risināšanai. Izstrādātā stratēģija pozitīvi ietekmēs jauniešu dzīvi, attīstību, mazinās riska grupai pakļauto jauniešu skaitu.

Paldies visiem par dalību šinī neformālajā diskusiju pasākumā, gan aktīvajiem jauniešiem, gan skolu karjeras konsultantiem, gan sociālajiem pedagogiem, gan ARPC Jaunatnes darbiniecei Ilzei Ontužānei, gan interešu izglītības metodiķei un jaunatnes darbiniecei Danai Pavļukevičai.

Nākošā starpinstitucionālā tikšanās reize notiks šā gada 31. oktobrī. Gaidīsim aktīvāku starpinstitucionālo organizāciju pārstāvju iesaisti projektā!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?