27. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) svinīgi tika atklāts jaunuzbūvētais Inženieru fakultātes (IF) Lāzertehnoloģiju centrs. Atklāšanas datums nebija izvēlēts nejauši, proti, šajā dienā RTA jau 11. reizi notika Eiropas Zinātnieku nakts pasākums, kura tēma šogad bija „Zinātne nākotnei”.

Svinīgā lentes griešana, atklājot Lāzertehnoloģiju centru, tika uzticēta tiem cilvēkiem, kuriem ir bijusi būtiska loma šī centra tapšanā. RTA eksrektors prof. Edmunds Teirumnieks, RTA rektore prof. Iveta Mietule, būvniecības uzņēmuma SIA „ARMS Group” pārstāvis, projekta vadītājs Ainārs Turcinovičs bija tie cilvēki, kuri šo projektu atbalstīja tehniski un uzņēmās atbildību par to, uzraudzīja to jau no pašiem idejas realizācijas sākumiem, līdz uz papīra uzrakstītais projekts materializējās Lāzertehnoloģiju centra ēkā. Kā nākamie atklāšanas lentu grieza sadarbības partneri, kurus var dēvēt par šī projekta zinātniskajiem krusttēviem, prof. Horsts Eksners (Horst Exner) un prof. Ļubomirs Lazovs (Lyubomir Lazov), kuri savu pieredzi un zināšanas lāzertehnoloģiju jomā atveda uz Rēzekni. Būtiska loma Lāzertehnoloģiju centra izveidē ir arī RTA darbinieku komandai, kas strādā RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskajā centrā, un tās vadītājam docentam Pāvelam Naricam, projekta tehniskajam vadītājam Oskaram Babrim, kā arī Inženieru fakultātes dekānei Ērikai Teirumniekai un Inženierzinātņu institūta direktoram Sergejam Kodoram, kuram būs jāuzrauga darba process Lāzertehnoloģiju centrā.

Lāzertehnoloģiju centra atklāšanas pasākuma laikā, kas pēc lentes griešanas norisinājās centra telpās, Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka stāstīja par šī centra idejas rašanās pirmsākumiem, RTA vadības un viesu uzrunas, sveicot RTA ar nozīmīgā notikuma īstenošanos, mijās ar muzikāliem priekšnesumiem Ērikas Matules un Jāņa Mežinska izpildījumā. Vēlāk interesentiem bija iespēja iepazīties ar Lāzertehnoloģiju centra iespējām, par ko parūpējās RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra darbinieki – prof. Ļ. Lazovs, doc. P. Narica, inženieris Pāvels Cacivkins, laboranti Antons Pacejs, Imants Adijāns, Kristiāns Geršebeks un Aleksandrs Okuņevs.

Atskatoties uz RTA Lāzertehnoloģiju centra tapšanas pirmsākumiem, kā būtisks pavērsiens tā izveidē bija īstenotās idejas par Latvijā jaunas, bet Eiropā jau augstākajā izglītības sistēmā esošas studiju programmas „Mehatronika” realizāciju (jāuzsver, ka gandrīz 20 gadu laikā, kopš tiek realizēta šī studiju programma, RTA ir kļuvusi par labāko augstākās izglītības iestādi, kurā sagatavo profesionālus mehatroniķus). Programma tapa prof. Andra Martinova vadībā, sadarbojoties ar ilgstošajiem sadarbības partneriem – Jādes Augstskolu (Jade Hochschule, Vācija) un personīgi prof. Jozefu Timmerbergu. Pateicoties Eiropas reģionālā attīstības fonda apguvei, kas bija vērsts uz studiju procesa materiāltehniskās bāzes uzlabošanu, 2014. gada vasarā tika uzbūvēts jauns un mūsdienīgs Inženieru fakultātes studiju korpuss ar modernām studiju un pētniecības procesam paredzētām iekārtām. Nākamais būtiskais pavērsiens Rēzeknē tapušā inženierzinātņu centra attīstībā bija Gabrovas Tehniskās universitātes (Bulgārija) prof. Ļubomira Lazova iniciatīva attīstīt lāzertehnoloģijas arī Rēzeknē. Prof. Ļ. Lazovs jau septiņus gadus ir RTA vadošais pētnieks, ir ieviesis lāzeru izmantošanu esošajā profesionālajā bakalaura studiju programmā „Mehatronika” un veicinājis maģistra studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” izstrādi. Pateicoties viņam, RTA ir izveidojusies cieša sadarbība ar Mittveidas lietišķo zinātņu universitāti. Jāuzsver, ka šobrīd RTA kopā ar ārzemju kolēģiem strādā pie doktora studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” izveides.

Pēc Lāzertehnoloģiju centra atklāšanas visi pasākuma dalībnieki devās uz Inženieru fakultāti, kur par godu RTA Lāzertehnoloģiju centra atklāšanai tika prezentēta Mittveidas lietišķo zinātņu universitātes sarūpēta dāvana. Kā stāstīja prof. H. Eksners, tad šī dāvana – trīs uz metāla iegravētas fotogrāfijas, kurās attēloti prof. E. Teirumnieks, prof. Ļ. Lazovs un prof. H. Eksners, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu lāzertehnoloģiju attīstībā Rēzeknē un Latvijā, – ir radīta, pateicoties visjaunākajām lāzermarķēšanas tehnoloģijām. Attēlus vieno kopīgs uzraksts četrās valodās (vācu, bulgāru, latviešu un angļu) – „Lāzertehnoloģiju virziens Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā izveidots Vācijas, Bulgārijas un Latvijas zinātnieku un nozares profesionāļu sadarbībā”. Jāuzsver, ka, skatoties uz attēliem no atšķirīgiem leņķiem, ir jūtams hologrammas efekts. Dāvana ir unikāla, jo pirmo reizi pasaulē hologramma ir radīta uz tērauda.

„Jaunais Lāzertehnoloģiju centrs pavērs plašākas sadarbības iespējas ar reģiona uzņēmumiem jaunu produktu izstrādē, akadēmijas jaunieši varēs izmantot centra iespējas savu ideju īstenošanā starpdisciplināros pētījumos. Liels darbs ir paveikts Lāzertehnoloģiju centra izveidē, bet nākotnes uzdevumi ir ievērojami sarežģītāki, lai izpildītu zinātniskos uzdevumus un kļūtu atpazīstami Eiropā,” saka RTA Inženieru fakultātes dekāne Ē. Teirumnieka.

Lāzercentrs uzbūvēts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija” ietvaros, vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.1.0/17/I/011. Projekta sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Projekta plānotās izmaksas ir 964917,00 EUR, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 15% ir valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošana no 16.03.2018. līdz 31.12.2018.

Inga Kaļva-Miņina, RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?