Trešdien, 16. oktobrī Latgales vēstniecības GORS mazajā zālē pulcējās skolēni no dažādām Latgales skolām, lai ar degsmi acīs, radošām idejām un pārliecību par sagatavotā prezentācijas materiāla oriģinalitāti pārsteigtu reģionālā jeb pirmās kārtas Kultūras kanona konkursa žūriju. Un viņiem tas izdevās!

Konkursa pirmā kārta tradicionāli notiek Latvijas plānošanas reģionos (Rīgā un Pierīgā, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, Vidzemē), no katra 2-3 komandas tiek izvirzītas dalībai otrajā kārtā un finālā, kas notiek Rīgā. Šogad Latgales reģiona konkursā piedalījās 7 komandas: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (2 komandas) un Balvu Valsts ģimnāzija. Jāatzīmē, ka konkursa moto un uzdevums katru gadu ir savādāks. Šī gada konkursa moto bija “Brīvības gars kultūras kanonā, radošumā un manī”, kas ļāva skolēniem izpausties Latvijas kultūras kanona vērtību pētniecībā un identificēt brīvības ideju daudzveidīgās izpausmes kultūras dzīvē un vērtībās, mākslas darbos, kā arī radoši pieiet pētnieciskā uzdevuma izpildei. Visi jaunieši bija cītīgi gatavojušies, veikuši pētījumus, meklējuši atbildes uz kultūrvēsturiskiem jautājumiem ne tikai interneta plašumos, bet arī savās ģimenēs, skolās, pilsētās un pagastos, kā arī uzrunājot sabiedrību, amatu meistarus u.c., tādējādi padziļinot savu izpratni un kompetences par Latvijas kultūras mantojuma vērtībām.

Žūrijas krēslos dalībniekus vērtēja: Kultūras kanona konkursa kuratore, Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā prof. Anda Laķe, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Kultūras kanons” koordinatore Anita Smeltere, dzejniece un sabiedriskā darbiniece Anna Rancāne, Latvijas Radio Latgales studijas vadītāja Renāte Lazdiņa,  Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja projektu vadītāja, informācijas centra koordinatore Madara Peļāvina un Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta vecākā referente Karīna Priede. Izvērtējot visu dalībnieku uzstāšanās, pēc ilgām un spraigām diskusijām žūrija nonāca pie vienota slēdziena, ka Latgali Kultūras kanona konkursa finālā pārstāvēs divas komandas: Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanda (Līga Madara Arcimoviča (12.M2H), Katerina Marcinkeviča (12.M2H) un Ginta Bilinska (11.M1), sagatavoja kulturoloģijas skolotāja Ināra Juškāne) un Ludzas pilsētas ģimnāzijas komanda (Ilvita Marnauza (11.klase), Dairis Brilis (11.klase), Albīne Hlopņicka (11.klase)).

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanda

Apsveicam jauniešus un viņu pedagogus ar panākumiem un vēlam veiksmi arī konkursa finālā, kas norisināsies Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2020. gada 31. janvārī.

Kultūras kanona konkursu vispārizglītojošo skolu 10.-12. klašu un mākslas skolu audzēkņiem jau 8. gadu rīko Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkursa mērķis ir iesaistīt skolu jaunatni kultūras mantojuma popularizēšanā, veicināt skolēnu radošuma attīstību un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.

Organizatori izsaka pateicību visiem, kas atbalstīja konkursa norisi: Latgales vēstniecībai GORS, Latgales ziediem, Daugavpils teātrim, Ausmeņas Kebabam, Zvaigznei ABC, Skrīveru Saldumiem, Jersikas Čipsiem, Z/S “Kurmīši”, biedrībai “Latgolys Studentu Centrs”, internetveikalam taiseitslatgola.lv un konditorejai “Kraģītis”.

Informāciju sagatavoja Jolanta Leitāne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?