2019. gadā Rēzeknes Centrālā bibliotēka dāvinājumā no Latgales Kultūras centra (LKC) izdevniecības ir saņēmusi 13 jaunas grāmatas. Bibliotēka pateicas izdevniecības vadītājam Jānim Elksnim par veiksmīgo sadarbību un daudzu gadu garumā dāvinātajām grāmatām! Turpinājumā ieskats LKC izdevniecības 2019. gada grāmatu devumā.

Gadagrāmatā “Tāvu zemes kalendars 2020” apkopotas publikācijas par lauksaimniecību, medicīnu, arheoloģiju, vēsturi un kultūrvēsturi, valodniecību. Jāpiemin Latgales vēsturei veltītie raksti – arheologa Jura Urtāna raksti par Atašienes un Katlešu pilskalniem, par Pampelavas kapsētas senajiem kapakmeņiem, Kaunatas Mozgu kapsētas akmeni, Dzirkaļu pilskalnu, Valentīna Eduarda Klešnika arhīva pētījums “Arhīva dokumenti par Ludzas vēsturi”. Literatūras, kritikas, publicistikas daļā – Jūlija Tropa, Leonarda Rakicka, Ernesta Vilcāna, Lidijas Aglonietes, Ilzes Keišas, Voldemāra Vogula, Rūdolfa Linuža, Marutas Avramčenko, Pētera Meikstuma u. c. darbi. Literatūras almanahā “Olūts” var lasīt latgaliešu dzeju, prozu un dramaturģijas darbus. Izdevumā apkopota LKC izdevniecības darbu bibliogrāfija par 2018. – 2019. gadu.

Latgaliešu rakstu valodā izdotais kultūrvēsturiski un reliģiski izglītojošo rakstu krājums „Mōras Zeme” (II daļa) aptver no 2001. gada laikraksta „Rēzeknes Vēstis” ielikumā „Mōras Zeme” publicētos rakstus. No 1997. gada laikraksta ielikumu veidojusi Anita Graudiņa, un tajā publicējušies daudzi autori. Annas Babres grāmatā “Mūža josta II” apkopotas publikācijas no preses, kas aizstāv Pētera Stroda ortogrāfiju, kā arī lasāma autores dienasgrāmata. Pielikumā ir vērtīgas fotogrāfijas, kas atspoguļo gan autores biogrāfiju, gan sava laika liecības.

Dzejas cienītājus aicinām ielūkoties zinātnieces, fizioķīmiķes Valentīnas Slavinskas eseju un dzejas grāmatā “Laiks”. Grāmatā apkopoti autores darbi par reliģiju, dzimto zemi Latgali, bērnību, pārdomas par dzejas rakstīšanu un par mīlestību.

Jūlija Augusta Tropa grāmatā “Vactāva pādūs īt” apkopoti dzejoļi, kas tapuši no 1969. līdz 2018. gadam. Grāmata izdota ar Harija Fridemaņa un “Daugavas Vanagi Latvijā” atbalstu. Jāņa Svenča grāmatā “Gadu ritumā” apkopoti 25 dzejoļi. Autors, būdams Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas absolvents, kopš 1992. gada sadarbojas ar LKC izdevniecību. Arī dzejoļu krājumam “Gadu ritumā” ir autora noformējums.

Venerandas Andžānes jaunajā grāmatā “Pēdas dzīves garumā” ir gan dzeja, gan proza, gan “Anekdotes iz dzīves”. Veronikas Grišānes grāmata “Mēs savai tautai II” turpina Rēzeknes medicīnas vēstures pētījumu ar vēl 60 agrāk vai pašlaik Rēzeknē strādājošu ārstu biogrāfijām. Annas Babres “Represēto maltēniešu likteņstāsti”, kas šogad izdoti atkārtotā izdevumā, atklāj visas latviešu tautas moku ceļa vēsturi (bibliotēkā pieejams grāmatas 1. izdevums).

Grāmata “Piemineklis un laiks” ir papildināts materiālu krājums par Latgales Atbrīvošanas pieminekli, ko tautā dēvē par “Latgales Māru”. Izdevuma sastādīja ir Irēna Vilčuka. Jāņa Cibuļska grāmatā “Veritas nostra est” apkopotas pārdomas, kas uzrakstītas laikā no 1951. līdz 1989. gadam. Grāmata ir paralēli gan latgaliešu, gan angļu valodā.

Bērniem un viņu vecākiem būs aizraujoši lasīt Leontīnes Apšenieces jauno dzejoļu grāmatu “Kaķu simfonija”. Marijas Brokānes grāmatā “Brokānu dzimta” apkopoti savāktie materiāli par dzimtas likteņgaitām, bet Ivana Sircova grāmatā “Город Зилупе и Зилупский край” apkopoti raksti par Zilupi un Zilupes novada vēsturi.

Grāmatas pieejamas Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs. Detalizētu informāciju par grāmatām var meklēt bibliotēkas mājaslapā www.rezeknesbiblioteka.lv, sadaļā Elektroniskais katalogs, tur grāmatas iespējams arī rezervēt.

Laipni gaidīti bibliotēkā!

Informāciju sagatavoja Dzidra Germova, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vecākā bibliogrāfe; Annas Romanovskas foto

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?