Valsts robežsardzes čempionāts turpinās ar sacensībām tuvcīņā