Projekta LLI-341 “Aging in Comfort” noslēgumā izdota rokasgrāmata, kas domāta gan mobilo brigāžu aprūpei mājās un pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem, lai uzlabotu pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan arī ikvienam sabiedrības loceklim, lai attīstītu pašpalīdzības prasmes un senioru aprūpes procesā iesaistītu ģimenes locekļus, draugus, kaimiņus vai brīvprātīgos, lai kopīgiem spēkiem vecāka gadagājuma cilvēkiem nodrošinātu komfortablas vecumdienas. Metodoloģiska rokasgrāmata pieejama arī e-versijā un tiks publicēta katra projektā iesaistītā partnera interneta vietnē vispārējai pieejamībai.

Rokasgrāmata apkopo un dokumentē projekta īstenošanas gaitā gūto pieredzi un projekta apmācībās sniegto informāciju, kas mobilo brigāžu darbiniekiem nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi mājās vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī kalpotu kā metodoloģisks palīglīdzeklis sarežģītās situācijās darbā ar klientu vai lai pasargātu sevi no izdegšanas sindroma. Šī informācija un zināšanas ir izmantojamas arī, lai attīstītu pašaprūpes prasmes, īpaši, lai nodrošinātu senioriem pamatvajadzības, ko var sniegt viņu līdzcilvēki vai brīvprātīgie.

Rokasgrāmata piedāvā teorētisku ieskatu tēmās, kas saistītas ar gados vecāku cilvēku aprūpi, kā arī metodes un praktiskus padomus ikvienam aprūpētājam. Tajā iekļauta informācija par tādām tēmām kā

  • mobilo brigāžu aprūpei mājās jēdziens un galvenie sadarbības principi vecāka gadagājuma personu aprūpei,
  • gados vecāku cilvēku portrets, t.sk. informācija par novecošanas procesu un izmaiņām fiziskajā un emocionālajā veselībā,
  • gados vecāku cilvēku aprūpe, t.sk. gulošu cilvēku, paliatīvā un mirstoša cilvēka aprūpe,
  • pašpalīdzības pasākumi, kurus gados vecākiem cilvēkiem var nodrošināt viņu līdzcilvēki – ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi,
  • praktiski padomi aprūpētājiem, t.sk. darba ētikas principi un padomi komunikācijai ar aprūpējamo.

Nobeigumā rokasgrāmata piedāvā trīs praktiskus testus – apziņas traucējumu novērtēšanai aprūpējamajam, pašsajūtas aptauju un testu par izdegšanas sindroma līmeņa noteikšanu aprūpētājam, – ko var izmantot ikviens aprūpētājs.

Rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem izstrādāta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Aging in Comfort” (Nr. LLI-341) ietvaros. Šī projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti vecāka gadagājuma cilvēkiem aprūpei mājās, ko nodrošinātu mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, piedāvājot nepieciešamo aprūpi mājās, tai skaitā nodrošinot arī medicīnisko palīdzību.

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 eiro
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 eiro
Rēzeknes pilsētas domes projekta finansējums: 53 097,82 eiro
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%):  45 133,14 eiro
Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 15%, t.sk. valsts budžeta dotācija – 5%: 7 964,68 eiro.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

Projekta koordinatore: Nataļja Jupatova, E-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv, Mob.: 26488499

Informācija sagatavota sadarbībā ar projekta informācijas speciālisti L.Upenieci

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?