Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Mācību seminārs “Pilsētas zaļo teritoriju efektīva izmantošana. Pievilcīgas pilsēttelpas veidošana tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem” Rēzeknes un Pleskavas būvniecības, komunālās saimniecības un labiekārtošanas, projektu īstenošanas un pilsētas attīstības plānošanas speciālistiem notika Pleskavā 7. un 8. novembrī.

Šis seminārs ir viens no pārrobežu sadarbības projekta “Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai” (“Zaļās pilsētas plānošana” LV-RU-021) pasākumiem un tika veltīts plašam tēmu spektram, sākot no konceptuālas pilsēttelpas projektēšanas un beidzot ar piekrastes teritoriju revitalizāciju, lai izveidotu tūrisma objektu. Seminārā uzstājās slaveni dizaineri, ainavu arhitekti, Pleskavas Valsts universitātes būvniecības, ģeogrāfijas un botānikas katedras docenti, kā arī ekoloģijas un pārrobežu sadarbības projektu īstenošanas sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Visi semināra dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja semināra praktisko daļu – trīs noteiktu Pleskavas zaļo teritoriju iespējamo attīstības ideju izstrādes meistarklases. Tā kā pie teritoriju attīstības idejām strādāja jauktas komandas, kurās bija gan Pleskavas, gan Rēzeknes pārstāvji, tad kolēģiem bija iespēja dalīties pieredzē un zināšanās. Kas attiecas uz teritorijas attīstības idejām, tad tās bija ļoti dažādas, pietiekami drosmīgas un radošas. Piemēram, bija runa par soliņiem ar Wi-Fi pieslēgumu un iespēju lejupielādēt mobilo lietotni, kas vēstītu par konkrētās vietas vēsturi, Salatēta mājiņas atklāšanu un Ziemassvētku tirdziņa organizēšanu, molekulu formas lukturu un videonovērošanas uzstādīšanu un krāsaina bruģa izbūvi.

Semināra praktiskās daļas laikā Rēzeknes pilsētas domes speciālisti apmeklēja arī Mākslu skvēru (bijušais Oktobra 60-gades) Pleskavā, kur projekta ietvaros jau ir sākta rekonstrukcija. Skvērā parādīsies jauni ērti soliņi, laternas, jauni celiņi un biotualete, tiks aprīkots bērnu laukums, iestādīti vairāk nekā 40 koki.

Kā teica Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, dalība seminārā bija ļoti noderīga, jo visi semināra dalībnieki ieguva daudz jaunas un svarīgas informācijas, tā teikt, no pirmavota – ainavu arhitektiem, pilsēttelpas dizaineriem un citiem profesionāļiem. “Rēzeknē tieši šobrīd notiek liels darbs pie pilsētas zaļo, ūdens un rekreācijas teritoriju atjaunošanas un attīstības. Tas ir parks Ziemeļu rajonā, Rēzeknes upes krasts (Krasta iela) un Kovšu ezera parks. Mēs esam ieinteresēti saņemt informāciju par degradēto teritoriju apzaļumošanu un revitalizāciju un noturīgas zaļās vides attīstību pilsētas ainavās, turklāt, ja par to runā tik augsta līmeņa profesionāļi, kā tas bija Pleskavā,” teica G.Orlovs.

Nākamajā gadā Rēzeknē projekta ietvaros tiks rīkots teorētiski praktiskais seminārs teritorijas plānošanas speciālistiem, arhitektiem, komunālo dienestu pārstāvjiem un projektu vadītājiem, tas būs veltīts pilsēttelpas projektēšanas aktuālajiem jautājumiem. Lai apspriestu ar Rēzeknes un Pleskavas degradēto teritoriju attīstības idejām saistītos jautājumus, tiks aicināti arī Rēzeknes un Pleskavas studenti un aktīvie jaunieši.

Attēlā: Kikoina skvērs – viena no Pleskavas teritorijām, kuras attīstības koncepcija var tikt izstrādāta projekta ietvaros

Kopējās projekta izmaksas ir 650 560,77 eiro, no kuriem līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro

Kontaktinformācija: projekta vadītāja  Nataļja Jupatova, t. +371 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome (vadošais partneris),  www.rezekne.lv;
  • Pleskavas pilsētas administrācijas būvniecības departaments.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?